O-STA

Pogoji 41.avkcije trimesečnih in 9. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE

OBJAVLJA POGOJE 41. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 9. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki bo v torek, 25.09.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 41. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM041281201 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 9. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM009260902 znaša 2.600.000.000 SIT oziroma 260.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 27.09.2001.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 41. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.12.2001, in 9. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.09.2002.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 12), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka VIPA d.d. (05 338 53 00), Dolenjska borzno posredniška družba d.o.o. (07 371 82 21), Factor banka d.d. (01 473 76 13), Nova kreditna banka Maribor (02/229 23 22), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02), Publikum d.d. (01 433 33 31) in SKB banka d.d. (01 471 50 61).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si, spletna stran: http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html