O-STA

UL FGG sodeluje pri rekonstrukciji avtocestnega priključka Arja vas

Prometnotehniški inštitut na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo sodeluje pri projektu rekonstrukcije avtocestnega priključka Arja vas. Rekonstrukcija je potrebna zaradi geometrije priključka, ki je z vidika kapacitete in zato tudi z vidika prometne varnosti neustrezna. V konicah se namreč na izvoznih rampah avtocestnega priključka pojavljajo dolge kolone, ki segajo na avtocesto. Prometna situacija se bo v primeru obstoječe geometrije v prihodnosti zaradi splošne rasti prometa in zaradi dodatnega prometa, ki ga bo generirala nova poslovna cona v bližini priključka, le še slabšala, zato je rekonstrukcija nujna. V sklopu rekonstrukcije avtocestnega priključka pa je predvidena še rekonstrukcija dveh sosednjih križišč, za katere so v Prometnotehniškem inštitutu na UL FGG tudi izdelali načrt koordinacije krmilnih programov svetlobnih signalnih naprav.

Pri projektu zaposleni v Prometnotehniškem inštitutu (PTI) sodelujejo kot strokovnjaki na področju prometnega inženirstva. Projekt je še posebej pomemben zato, ker so v okviru rekonstrukcije predlagali izvedbo razcepnega diamantnega križišča (angleško: Diverging Diamond Interchange - DDI), ki bo prvo tovrstno križišče v Sloveniji. Glavna prednost razcepnih diamantnih križišč pred klasičnimi diamantnimi križišči je v tem, da vozila, ki zavijajo levo (npr. z glavne ceste na uvozno rampo AC priključka), ne prečkajo nasprotne glavne smeri in zato ne potrebujejo svoje faze v krmilnem programu svetlobnih signalnih naprav. Tovrstna križišča imajo večjo kapaciteto v primerjavi s klasičnimi diamantnimi križišči in so primerna predvsem na tistih lokacijah, kjer pričakujemo velik delež levih zavijalcev (močno obremenjeni AC priključki).

Vloga strokovnjakov PTI pri projektu

V okviru projekta so strokovnjaki PTI izdelali makroskopski prometni model območja, s katerim so določili izvorno-ciljne matrike potovanj in tako napovedali prometne obremenitve na cestni mreži. Naredili so tudi računalniško mikrosimulacijo križišč za potrebe kapacitetne analize cestne mreže, v sklopu katere so določili kapaciteto križišča, ter predlagali optimalni krmilni program semaforjev. S pomočjo posebej za to namenjene programske opreme so naredili tudi analizo prometne varnosti. V sklopu projekta so pokazali, da nobena od "klasičnih" zasnov križišč, ki jih pri nas poznamo, z vidika kapacitete ni ustrezna, zato so za rešitev predlagali izvedbo razcepnega diamantnega križišča, ki bo sposobno prevzeti predvidene prometne obremenitve.

Nekatera osnovna znanja, ki so potrebna za sodelovanje pri tovrstnem projektu, študentje pridobijo že na prvi stopnji študija Gradbeništva, pri predmetih Ceste in Prometno inženirstvo. Dodatna znanja pa tudi na drugi stopnji študija Gradbeništva, na smeri Nizke gradnje, pri več različnih predmetih, kot so Inteligentni transportni sistemi, Teorija prometnega toka in analiza kapacitativnosti, Planiranje gradnje in vzdrževanja prometnic.