O-STA

Preizkus drugačne prometne ureditve Rudarske ceste

23. FEBRUAR 2022

Mestno občino Velenje je IPoP - Inštitut za politike prostora izbral za sodelovanje pri projektu Odprta ulica. V sodelovanju z inštitutom bomo preizkusili novo prometno ureditev s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje ter v skladu s pričakovanji različnih uporabnikov prostora. Analize in učinki odprte ulice bodo podlaga za pripravo idejne zasnove bodoče prometne ureditve Rudarske ceste.

V skladu s cilji trajnostne mobilnosti nameravamo prenoviti v središču mesta umeščeno Rudarsko cesto. S sodelovanjem pri projektu Odprta ulica bomo pridobili podlage za nove prometne ureditve skupaj s številnimi dodatnimi aktivnostmi in s poudarkom na vključevanju deležnikov. Rudarsko cesto želimo urediti v skladu s pričakovanji večine uporabnikov, saj gre za pomembno cestno povezavo šolarjev, srednješolcev, stanovalcev, ki po njej predvsem hodijo peš, pa tudi tistih, ki sedejo v avtomobil in se po cesti rajši peljejo.

Inštitut je iskal občino, ki je zavzeta za uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti s potencialom vplivanja na spremembe potovalnih navad prebivalcev na kratke razdalje. Prednost so imele občine, ki v bližnji prihodnosti načrtujejo spremembe prometne ureditve na izbrani ulici in kjer bodo lahko analize in učinki odprte ulice podlaga za pripravo projekta idejne zasnove bodoče prometne ureditve.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje