O-STA

Za mlade preko dveh razpisov 73 tisoč evrov

24. FEBRUAR 2022

Mestna občina Velenje bo na spletni strani www.velenje.si objavila dva javna razpisa s področja mladine, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje, ter Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2022. Za javna razpisa Mestna občina Velenje namenja 73 tisoč evrov.

Oba javna razpisa bosta trajala od 28. februarja do 31. marca, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave).

Za javna razpisa Mestna občina Velenje namenja 73 tisoč evrov, in sicer za javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje, 18 tisoč evrov, za javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa 55 tisoč evrov.

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje, se lahko prijavijo organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) in posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članicami Mladinskega sveta Velenje. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo največ dva projekta, posamezna fizična oseba pa samo en projekt. Na javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 31. marca 2022, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje