O-STA

Podpis sporazuma o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

3. marec 2022

NOVINARSKA KONFERENCA

V sredo, 9. marca, ob 10. uri bomo v Vili Bianci pripravili podpis sporazuma o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki ga bo podpisalo osem županov in direktorja razvojnih agencij.

Župane premogovnih regij SAŠA in Zasavje poleg rudarske tradicije združuje tudi skupni interes za uspešno izvedbo pravičnega in družbeno sprejemljivega prehoda v sklopu izstopa iz premoga. Skupna stališča in zahteve bodo v prihodnje podajali in zastopali v imenu Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje.

Sporazum bodo podpisali župan Občine Hrastnik Marko Funkl, župan Občine Litija Franci Rokavec, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, župan Občine Šoštanj Darko Menih, županja Občine Trbovlje Jasna Gabrić, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik v imenu občin Zgornje Savinjske doline (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava), direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja in direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek.

Po podpisu bodo podpisniki na voljo tudi za izjave.

Prijazno vabljeni, da se udeležite podpisa sporazuma in novinarske konference!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje