O-STA

Teden podatkov: vabljeni na dogodek Podatki o okolju in javne storitve

Vabljeni na dogodek Podatki o okolju in javne storitve (vir_Pexels)

Zaradi vedno višje stopnje okoljske ozaveščenosti in vedno bolj obsežne digitalizacije naše družbe državljani pričakujejo enostaven dostop do različnih okoljskih informacij. Kaj jim lahko ponudimo? Kako podatke pridobivajo in uporabljajo občine, kako Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in kako nevladne organizacije? Ali navedeni deležniki pri tem sodelujejo, izmenjujejo izkušnje, znanja? Ali so oblike podatkov standardizirane, so povezljive, so strojno berljive? To je le nekaj vprašanj, na katera bodo odgovorili na dogodku, ki ga v Tednu podatkov organizirajo v inovacijskem ekosistemu 4PDIH. Spletni dogodek bo v četrtek, 26. maja, z začetkom ob 10. uri.

Namen dogodka je predstaviti tehnologije, sisteme in procese - od zbiranja podatkov, prek njihove obdelave, do uporabe oziroma njihove aplikacije. S pomočjo vodene razprave želijo organizatorji najti sinergije in možne rešitve skupnih izzivov. Udeleženci bodo poskušali opredeliti nadaljnje korake na poti do k uporabniku bolj usmerjenih javnih služb, ki se ukvarjajo z okoljskimi podatki. Več informacij je na voljo prek te povezave.

Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna prijava na: https://bit.ly/3lASEmL