O-STA

Na Ljubljanskem gradu se bodo na družabnem dogodku srečali starejši ljudje

Voditeljica_in pevka Tanja Pečenko.
Mati in sin.
Ekipa Društva za pomoč v 3ŽO.

Humanitarni glasbeno - pogovorni dogodek Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij 2022 bo potekal v nedeljo, 29.5.2022, ob 16. uri, v prenovljeni Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, ki jo je obiskala tudi kraljica Elizabeta II. Dostopnost Stanovske dvorane je urejena s klančinami in dvigali. Še posebno so vabljene osebe z oviro, saj bodo vsakemu udeležencu omogočili prevoz od doma, spremstvo na dogodku in prevoz nazaj domov. Program dogodka je zasnovan interaktivno, sodelovalno in izkušenjsko, letošnja tema pogovora bo medgeneracijska solidarnost in sožitje.

Na družabnem dogodku se bodo predstavili nadarjeni instrumentalisti in solisti z zimzelenimi slovenskimi popevkami, gostili bodo tudi znanega slovenskega pevca Gašperja Riflja. Posebna točka dogodka bo igra humoristične uprizoritve šole, kjer se bodo udeleženci vrnili v šolske klopi v 50. leta 20. stoletja. Ob obujanju spominov na razigrane šolske dni iz mladosti boste na sproščen način spoznali Belo krajino ter njeno naravno in kulturno dediščino. V sklepnem delu dogodka se bo predstavila skupina starejših in družabnikov, ki se mesečno srečuje v prostorih MGLC v Švicariji, skupaj z občinstvom bodo zapeli pesem Življenje je lepo, priredbo pesmi besedila avtorice Ditke Haberl.

Druženje pred in po dogodku ustvarja pogoje za spletanje novih prijateljskih vezi, kar starejšim omogoča krepitev obstoječe socialne mreže ter odpira prostor za prijeten in pomenljiv pogovor, predvsem pa ustvarja nepozabno druženje, kar je v pozni starosti redko in marsikomu nedosegljivo. Z dogodkom želijo prispevati k ozaveščanju družbe o potrebnem razvoju možnosti za medgeneracijsko sodelovanje, o temeljnih vrednotah, o pomembnosti socialne vključenosti starejših v lokalno skupnost ter s tem prispevati h kulturni dostopnosti tudi v pozni starosti. Zimzelene melodije pri starejših obudijo spomine na mladost, na dolgoletne prijatelje in znance, predvsem pa se z udeležbo na družabnih dogodkih počutijo aktivne in enakovredne člane družbe, saj jim spremstvo prostovoljcev družabnikov zagotovi stabilno in varno počutje.

Zakaj se udeležiti dogodka?

Z udeležbo na glasbenem dogodku na Ljubljanskem gradu boste podprli delovanje Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju, ki je nepridobitna, prostovoljna, humanitarna organizacija, ustanovljena z namenom pomoči starejšim. Njihovo poslanstvo je razvoj programov, organizacija delavnic ter dogodkov ozaveščanja. S slednjim želijo starejšim osebam na eni strani pomagati ohranjati aktivno, zdravo, samostojno ter dostojno življenje v domačem okolju ter spodbujati njihovo socialno vključenost v skupnostno skrb na drugi strani.

Raziskave, navedene v Strategiji dolgožive družbe, ki jo je sprejela vlada leta 2017, kažejo, da je delež starejših ljudi, ki niso vključeni v nobeno aktivnost v družbi, v Sloveniji višji kot v EU, kar glede na demografsko sliko pomeni, da se v družbi veča socialna izključenost. Izkušnje s terena kažejo, da so vzroki osamljenosti starejših različni, od zdravstvenih, socialnih in predvsem ekonomskih stisk, kar močno vpliva na kakovost njihovega fizičnega in duševnega zdravja ter nazadnje tudi na kakovost življenja v družbi. V kolikor pa se ljudje v srednji in pozni starosti vključujejo v aktivnosti, so dejavni v društvih in se udeležujejo prireditev in abonmajev, so bolj optimistični in zdravi, s tem pa spodbudno vplivajo na ljudi okoli njih in na družbo nasploh.

Dogodek bo potekal v so-organizaciji Javnega zavoda Ljubljanski grad. Podprlo ga je Stičišče Središče, sofinancira pa ga Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. Dogodek so podprle tudi druge organizacije, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Na dogodku zbirajo prostovoljne prispevke (v priporočeni višini 12 eurov za eno starejšo osebo in njenega družabnika). Namesto prispevka se lahko včlanite v društvo in s tem postanete njihov podporni član, kar pomeni, da vas bodo redno obveščali o aktivnostih. Zbrane prostovoljne prispevke bodo namenili razvoju programa družabništva. Za podrobnejše informacije o dogodku ali za organizacijo spremstva jih kontaktirajte preko e- maila: info@drustvozapomoc.si svetovalnega telefona (01)-810-93-10 ali obiščite spletno stran društva: https://drustvozapomoc.si/. Vljudno vabljeni!