O-STA

Letno člansko srečanje ZNS

Ljubljana, 2. junij 2022 - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je ob 25-letnici delovanja na prvi junijski dan organiziralo Letno srečanje ZNS 2022. Osrednji gost je bil dr. Karim Taga, partner družbe Arthur D. Little, ki nam je na temo prihodnosti delovanja uprav in nadzornih svetov v razmislek zastavil ključno vprašanje: "Ali sploh postavljamo prava vprašanja?"

Posamezniki z vizijo razvoja nadzorniške stroke so na poletni dan leta 1997 ustanovili Združenje predsednikov nadzornih svetov, ki se je nekaj let po vstopu v mednarodno članstvo ecoDa (European Confederation of Directors' Association) preimenovalo v Združenje nadzornikov Slovenije. Danes je najpomembnejši strokovni partner vsem deležnikom upravljanja družb v Sloveniji in mednarodno aktivna organizacija, ki povezuje preko 700 članic in članov, kot tudi 15 družb, ki so njegovi korporativni člani.

Mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS, pravi, da je ponosna na zakladnico znanja, ki jo ZNS ustvarja skupaj kolegi in partnerji ter na vpliv, ki ga ima združenje na generacije posameznikov, ki delajo v praksi. Združenje nadzornikov je tretje najstarejše takšno združenje v Evropi. "Pred nami so bili le Britanci in Švedi, kar je za državo z mlado demokracijo in sistemom upravljanja družb res izjemno." je v uvodnem govoru povedal predsednik ZNS, Gorazd Podbevšek.

Letno srečanje ZNS na Ljubljanskem gradu je včeraj zaokrožilo predavanje partnerja svetovalne družbe Arhur D. Little (ADL) dr. Karima Tage "Board of the future - Next generation board members & CEOs" in njegov pogovor z dr. Miho Škerlavajem, profesorjem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dr. Taga, strokovnjak s področja strategij rasti in poslovnih transformacij in korporativnih financ, svetuje vsem odločevalcem: "Za dolgoročni uspeh podjetja je namreč ključno, da so odločevalci na prihajajoče regulatorne in tehnološke spremembe vnaprej pripravljeni."

"Večina upravnih odborov ni pripravljena na prihajajoč radikalni tehnološki, poslovni in regulatorni premik," ugotavljajo na ADL. V nadaljevanju je predstavil, kako lahko organi odločanja in nadzora sistematično spremljajo in vključujejo trende v poslovnem okolju v strateško sprejemanje odločitev.

Posebno pozornost je namenil tudi upravljanju in nadzoru družb z vidika trajnostnega poslovanja ali ESG dejavnikov (dejavnikov okolja, družbe in upravljanja) in politike raznolikosti. "Odločevalci morajo ESG sprejeti holistično, ne le izpolnjevati zakonskih zahtev. Uspešna implementacija ESG potrebuje prioritetno mesto in konkretno realizacijo ukrepov, ki temeljijo na ustvarjanju vrednosti," dodaja dr. Karim Taga. Podjetja z močnimi ESG programi dosegajo večjo dobičkonosnost, lojalnost strank in povečujejo odpornost na eksterne šoke.

V pogovoru, ki je sledil sta oba sogovornika izpostavila trend spreminjanja dolgoročnih poslovnih strategij v hitrejše odzivanje na spremembe v okolju. Zato je nujno razmišljanje o dolgoročni prihodnosti že danes.

Ob prelomnici delovanja so predsedniki, ki so gradili preteklost in tisti, ki v teh funkcijah še danes uresničujejo prihodnost združenja, v kratkem filmu predstavili razvoj združenja in kaj ZNS povezuje: strokovnost, odgovornost in to, da je vsak posameznik ključen člen, da so skupaj močnejši.

Srečanje se je zaključilo ob pogostitvi in prijetnem druženju, ko smo nazdravili in poklepetali o vsemu kar nas druži že toliko let.