O-STA

Pogoji 94. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 39. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

94. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in

39. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v torek, 28.02.2006 v času

od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 94. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM094250506 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 39. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM039240806 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 02.03.2006.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 94. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.05.2006, in 39. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.08.2006.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih primarnih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), Probanka d.d. (02 252 55 38) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 29, 01/369 64 30, 01/369 64 32, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: bostjan.valencic@mf-rs.si, aleksandra.cernjac@mf-rs.si, mateja.plevel@mf-rs.si, spletna in WAP stran: http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

ZAKLADNICA