O-STA

Rezultati 94. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 39. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

94. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

39. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 28.02.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 94. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM094250506 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 2.701.316 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 99,240. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,28%. Izločena je bila špekulativna ponudba po ceni 98,409.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,282 in 99,135 (obrestna mera od 3,10% do 3,74% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 94. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.05.2006.

Razpisana emisija 39. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM039240806 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.888.800 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,412. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,32%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,465 in 98,239 (obrestna mera od 3,21% do 3,69% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 39. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.08.2006.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 28.03.2006, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 25.04.2006.