O-STA

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana in pri zasebnikih v študijskem letu 2022/2023

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana in pri zasebnikih v študijskem letu 2022/2023

Javni zavod Študentski dom Ljubljana (ŠDL) omogoča študentom kakovostno bivanje po subvencioniranih nastanitvenih cenah v številnih domovih v Ljubljani, ki se nahajajo v bližini višješolskih in visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška).

Za bivanje v ŠDL v okviru razpoložljivih kapacitet morajo študenti izpolnjevati pogoje za subvencionirano bivanje in pravočasno oddati prijavo na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Vse dodatne informacije o navedenem javnem razpisu lahko študenti dobijo v Pisarni za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v ŠDL. V času uradnih ur so svetovalci dosegljivi na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Opozoriti velja, da je za študijsko leto 2022/2023 v razpisu nekaj novosti:

  • do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi študenti višjih šol,

  • študenti, ki zamenjajo študijski program in bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisani v drug študijski program, kot so bili v študijskem letu 2021/2022 ("prepisovalci"), morajo oddati prošnjo za podaljšanje bivanja,

  • študenti lahko na letošnjem razpisu oddajo prošnjo za subvencionirano bivanje tudi po 16. 8. 2022, vendar le kot prošnjo za sprejem, in sicer če:

    • prošnje za sprejem za študijsko leto 2022/2023 še niso oddali;

    • prošnje za podaljšanje bivanja niso oddali do 16. 8. 2022;

    • je bila prošnja za sprejem ali podaljšanje zavrnjena ali zavržena in je prišlo do spremembe dejanskega stanja (to pomeni izpolnjevanje vseh pogojev iz 12. čl. Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov);

  • pri obravnavi prošnje se upoštevajo dokazila za učni ali študijski uspeh, ki niso starejša od dveh študijskih let.

Prijava na razpis je odprta od 1. 7. 2022 dalje.

Študentski dom Ljubljana

Svetčeva ulica 9

1000 Ljubljana