O-STA

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024

Poslanstvo javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je, da študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov, zagotavlja optimalne bivalne in stimulativne študijske pogoje ter vključujoče socialno okolje. Bivanje v številnih domovih posejanih po celi Ljubljani, večinoma v bližini višješolskih in visokošolskih zavodov, je subvencionirano, s čemer so zagotovljene študentu prijazne cene.

Za bivanje v Študentskem domu Ljubljana in pri zasebnikih je poleg izpolnjevanja pogojev pomembna tudi pravočasna prijava na Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024, ki jo je že mogoče oddati.

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 1. julija 2023 do 1. junija 2024, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2023.

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 1. julija 2023 do 16. avgusta 2023. Študenti, ki prošnje za podaljšanje ne bodo oddali do 16. 8. 2023, s 1. 10. 2023 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.

Nekaj poudarkov iz letošnjega razpisa:

  • Prošnjo za sprejem in prošnjo za podaljšanje študent odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ - Prošnja za bivanje (gov.si) bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

  • Po uspešno oddani prošnji študent na e-naslov, ki ga je navedel v prošnji za bivanje, prejme potrdilo o uspešno oddani prošnji. Če študent potrdila ne prejme, prošnja ni bila uspešno oddana.

  • Vsa k prošnji zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.


Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani Študentskega doma Ljubljana, vsebinsko pomoč pri podrobnejših vsebinskih vprašanjih glede razpisa zagotavlja Pisarna za študentske domove.


Študentski dom Ljubljana

Svetčeva ulica 9

1000 Ljubljana