O-STA

Na poletni šoli Fakultete za gradbeništvo in geodezijo o naravnih nesrečah

Naravne nesreče so bile osrednja tema poletne šole na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo z naslovom "Prepreči pot nesreči", ki jo je fakulteta organizirala v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). 17 udeležencev, osnovnošolcev in srednješolcev, je vsak dan spoznalo eno vrsto naravne nesreče (potresi, poplave, plazovi) in kako lahko z inženirskim znanjem preprečimo ali vsaj omilimo njene posledice. Pri delu so si pomagali s sodobno mersko in računalniško opremo in preko zanimivih delavnic in eksperimentov pridobivali nova znanja, ki so jih zadnji dan uporabili pri posebni nalogi - preizkusili so se v sobi pobega.

Poplave, potresi, plazovi

Slovenijo vsakih nekaj let prizadene kakšna naravna nesreča. Vzroki zanje niso samo podnebne spremembe, ampak tudi človekovo nepremišljeno poseganje v okolje. Med najpogostejšimi naravnimi nesrečami v Sloveniji so potresi in poplave, pa tudi plazovi, ki nemalokrat spremljajo poplave.

Prvi dan poletne šole so bili na sporedu plazovi - kaj so plazovi, zakaj nastajajo, katere vrste poznamo ... Udeleženci so izvedeli tudi, kaj gradbeniki in geodeti delajo v zvezi s plazovi ter na delavnici določali, kolikšni so največji možni (še stabilni) nakloni brežin, kjer ni prisotne podzemne vode in kolikšni, kjer je prisotna. Prav tako je bilo zanimivo spoznavanje najbolj znanih porušitev v zgodovini gradbeništva, iskanje vzrokov za porušitve in kako bi jih lahko preprečili. Sami so različne konstrukcije sestavljali iz različnih materialov in opazovali njihovo obnašanje - na ta način so spoznavali sile, ki delujejo v konstrukcijah, in kako se te sile prenašajo po konstrukcijskih elementih. Tudi poplave niso novost, zaradi klimatskih sprememb in drugačnih vzorcev vremena so pogostejše kot nekdaj. Poplavljajo reke, pa tudi naraščanje morja vse bolj ogroža območja obalnih mest. Udeleženci so izvedeli več o vzrokih in nastanku različnih vrst poplav ter o inženirskih ukrepih, s katerimi se poplavam zoperstavljamo. Odpravili so se tudi na teren in izmerili pretok in profil reke Gradaščice. Na podlagi poležene trave na brežinah Gradaščice pa so ocenili tudi približni pretok, ki ga je povzročilo nedavno neurje.

Ekskurzija v Krško

V sklopu poletne šole so se udeleženci odpravili tudi na ekskurzijo v Krško, kjer so obiskali Svet energije - interaktivni center o energetiki in energiji - in v tamkajšnji "eksperimentalnici" samostojno odkrivali različne poskuse s tega področja. V Racelandu so se nato pomerili v kartingu in se okrepčali s picami, nato pa so v Brežicah obiskali še hidroelektrarno Brežice.

Na koncu so se preizkusili še v sobi pobega

Udeleženci so nova znanja, ki so jih pridobili tekom tedna, v petek uporabili pri prav posebni nalogi v sobi pobega. V 60 minutah so morali najti projektno dokumentacijo inženirja Franca Gabra Glavarja, v kateri so bile pomembne ugotovitve, ki bi lahko preprečile naravno katastrofo, ki preti Sloveniji. S pomočjo inženirjevega dnevnika, ki ga je pustil v predavalnici, in znanja, ki so si ga nabrali tekom tedna, so morali razvozlati številne uganke, ki so jih na koncu pripeljale do projektne dokumentacije.

Pester in zabaven teden so zaključili s kvizom, podelitvijo nagrad in diplom ter zaključnim piknikom.