O-STA

Podjetje United States Can Company objavilo prejem nakupnih soglasij

Podjetje United States Can Company objavilo prejem nakupnih soglasij Podjetje United States Can Company (v nadaljevanju "podjetje") je danes sporočilo, da je dobilo potrebna soglasja, ki jih je potrebovalo glede nedavno objavljene ponudbe za delen ali celoten odkup nezapadlih prednostnih zavarovanih obveznic 10 7/8% Senior Secured Notes z glavnico 125 milijonov ameriški dolarjev in z zapadlostjo 10. julija 2010 (CUSIP No. 911674 AH2) (v nadaljevanju: prednostne obveznice) ter podrejenih zavarovanih obveznic 12 3/8% Senior Subordinated Notes z glavnico 171,71 milijonov ameriški dolarjev in z zapadlostjo 1. oktobra 2010 (CUSIP No. 911674 AF6) (v nadaljevanju: podrejene obveznice; skupaj s prednostnimi obveznicami v nadaljevanju: obveznice). Prejeta soglasja bodo omogočila spremembe, s katerimi se ukinejo restriktivne zaveze o posameznih serijah obveznic, tudi tiste, za katere je potrebna dvotretjinska večina.

Do 17. ure 2. marca 2006 (v nadaljevanju: rok plačila za soglasje) so prispele ponudbe in veljavno soglasje za prednostne obveznice z glavnico v skupnem znesku 119,64 milijona dolarjev (95,71% celotne glavnice nezapadlih prednostnih obveznic) in za podrejene obveznice z glavnico v skupnem znesku 161,92 milijona dolarjev (94,30% celotne glavnice nezapadlih podrejenih obveznic).

Ponudbe se bodo iztekle 22. marca 2006 ob 23.59 po newyorškem času, razen v primeru podaljšanja roka za katero od serij obveznic.

Podjetje Lehman Brothers Inc. je edini posrednik in zastopnik za soglasja in poziv k podaji soglasja v okviru te ponudbe za odkup.

Zastopnik za ponudbo za odkup in informacije je podjetje D.F. King & Co., Inc.

To obvestilo za javnost ni ponudba za odkup in ne poziva k prodaji vrednostnih papirjev. Ponudbe za odkup in poziv k podaji soglasja so bili pripravljeni v skladu z Izjavo o ponudbi za odkup in pozivu k podaji soglasja, ki ga je podjetje izdalo 16. februarja 2006. Dokumentacija je na voljo pri podjetju D.F. King & Co., Inc. na št. (800) 290-6431 ali (212) 269-5550 v primeru bank.

O podjetju U.S. Can Corporation

U.S. Can Corporation je vodilni proizvajalec jeklenih vsebnikov za izdelke za osebno nego, gospodinjstvo, avtomobilsko industrijo, barve in druge industrijske izdelke v Združenih državah Amerike in v Evropi kot tudi plastičnih vsebnikov v ZDA ter pločevink za prehrambene izdelke v Evropi.

Napovedi Nekatere izjave v tem obvestilu za javnost so "napovedi" v smislu ameriške zakonodaje na področju vrednostnih papirjev. Takšne izjave vsebujejo znana in neznana tveganja in negotovosti, ki lahko povzročijo, da se rezultati, uspešnost ali dosežki podjetja stvarno razlikujejo od v tej izjavi napovedanih ali vsebovanih rezultatov, uspešnosti ali dosežkov. Med znana tveganja in negotovosti spadajo naslednji primeri, ki niso izključne narave in so podani v naključnem zaporedju: splošni gospodarski in poslovni pogoji; velika zadolženost podjetja in njegova sposobnost pridobivanja zadostnih denarnih tokov za servisiranje dolga; obveznost podjetja, da spoštuje finančne zaveze iz svojih dolžniških pogodb; spremembe v tržnih pogojih ali povpraševanju po izdelkih; raven zmanjšanja stroškov zaradi prestrukturiranja ali investicijskih programov; spremembe v ceni surovin in njihova razpoložljivost; negativni trendi v prodajnih cenah; nihanja v menjalnih tečajih in obrestnih merah; rast finančne moči; sposobnost podjetja, da učinkovito izvede pripojitve; spremembe v poslovni strategiji ali razvojnih načrtih podjetja; časovna določitev in stroški zaprtja obrata; uspeh nove tehnologije ter višji stroški zagotavljanja skladnosti z zakoni in predpisi, vključno z okoljskimi. Glede na ta in druga tveganja in negotovosti se vključitve napovedi v tem obvestilu za javnost ne tolmači kot izjavo podjetja, da bodo prihodnji rezultati, uspešnost in dosežki dejansko doseženi.

U.S. Can Corporation

Philip Mengel,

630-678-8039

Chief Executive Officer