O-STA

Zeleni razvoj in gradnja energetsko učinkovite infrastrukture IKT

[Shenzhen, Kitajska, 22. julij 2022] Huawei je na večdnevnem forumu Win-Win Innovation, namenjenem poslovni javnosti in predvsem telekomunikacijskim operaterjem, predstavil rešitve za gradnjo energetsko učinkovite infrastrukture IKT in nove generacije mobilnih omrežij. Ključni trend razvoja je višanje zmogljivosti ob zmanjšanju ali zajezitvi porabe energije.

Glavni direktor trženja poslovnih rešitev za operaterski trg v podjetju Huawei, Philip Song, je na dogodku Win-Win Huawei Innovation Week predstavil nov nabor zelenih razvojnih rešitev. Kot je pojasnil v svojem predavanju z naslovom "Zeleni razvoj in gradnja energetsko učinkovite infrastrukture IKT", so rešitve namenjene pretežno operaterjem in usmerjene v sistematično izboljševanje energetske učinkovitosti sodobnih omrežij: "Infrastruktura IKT se razvija naprej: po omrežjih 5G in F5G bomo deležni omrežij 5.5G in F5.5G. Energetska učinkovitost omrežja bo ovrednotena glede na indeks intenzivnosti ogljika v omrežju (NCIe) ter bo postala ključni podatek o učinkovitosti omrežij prihodnosti. Glavni cilj naših novih rešitev, ki jih predstavljamo na dogodku Win-Win Innovation forum, je pomagati operaterjem pri sistematični izgradnji zelenih omrežij, ki hkrati podpirajo rast števila uporabnikov in sočasno zmanjšanje emisij ogljika."

Glavni direktor trženja poslovnih rešitev za operaterski trg v podjetju Huawei, Philip Song, med govorom na Win-Win Huawei Innovation Week

Kot je poudaril Song, so zato, da bi mobilnim operaterjem pomagali doseči cilje zelenega prehoda, potrebne tehnološke inovacije na treh ravneh:

l Na ravni posameznih lokacij baznih postaj in telekomunikacijske opreme bi bilo treba uporabiti bolj integrirane zasnove strežnikov in nove materiale. Tako bi bazne postaje in oddajnike lahko popolnoma prestavili na prosto ter povečali energetsko učinkovitost opreme in učinkovitost uporabe energije iz obnovljivih virov.

l Pri koordinaciji med lokacijami in na ravni omrežja sta potrebni poenostavljena omrežna arhitektura in izboljšana učinkovitost prenosa podatkov. S tem, ko bi uporabljali zgolj inteligentna in poenostavljena optična omrežja bi povečali energetsko učinkovitost.

l Da bi dosegli zares zeleno delovanje in vzdrževanje (O&M), je treba zagotoviti lažji razvoj in izvajanje novih politik delovanja in vzdrževanja ter varčevanja z energijo. Kazalnike in izhodišča glede energetske učinkovitosti bi morali narediti bolj vidne, obvladljive in olajšati njihovo optimizacijo.

Na dogodku je Song predstavil Huaweievo zeleno razvojno rešitev z inovacijami na zgoraj omenjenih ravneh. Obenem je predstavil tudi nov indeksni sistem NCIe, ki podpira triplastno rešitev zelenega oddajnika, omrežja in delovanja.

Ob zaključku svojega govora je Song dodal: "Huawei je zavezan k sodelovanju z operaterji za izboljšanje energetske učinkovitosti infrastrukture IKT in ustvarjanje vrednosti z uporabo zelenih tehnologij IKT."

Podatki imajo jasen ogljični odtis

Glede na raziskave naj bi se podatkovni promet, ki ga ustvarijo digitalne storitve, do leta 2030 povečal za 13-krat glede na leto 2020. To pomeni, da se bodo poraba energije in emisije ogljika v industriji IKT znatno povečale. Če ne bo prišlo do znatnega izboljšana energetske učinkovitosti, se bo poraba energije na račun rasti količin prenesenih podatkov povečala za 2,3-krat. Po mnenju ITU bo morala industrija IKT do leta 2030 zmanjšati svoje emisije ogljika za najmanj 45 %, da bo izpolnila Pariško konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC).

Ryan Ding, predsednik Huaweievega oddelka za operaterski trg (Carrier Business Group), je med svojim govorom z naslovom "Zelene IKT za višjo vrednost" poudaril, da morajo operaterji dati prednost energetski učinkovitosti in obenem pozval k vzpostavitvi standardnega sistema indikatorjev za energetsko učinkovitost v celotni industriji. "Soočamo se z izzivom brez primere: ko se vedno več industrij usmerja v digitalno tehnologijo, povpraševanje po podatkih močno narase, kar povzroči rast porabe energije. Ves svet si medtem prizadeva za boj proti podnebnim spremembam, industrija IKT pa mora nujno zajeziti emisije in doseči ogljično nevtralnost."

Kot je pojasnil Ding, je vsak večji napredek v zgodovini spremljalo znatno izboljšanje energetske učinkovitosti prenosa informacij. "Povečanje emisij ogljika, ki nastane zaradi eksplozivne rasti podatkovnega prometa, bo postalo globalni problem, ki ga je treba rešiti v naslednjih petih do desetih letih. Povečanje energetske učinkovitosti je pravi korak."

Zelena in učinkovita rešitev za mobilni prenos podatkov

Rešitev se osredotoča na inovacije na treh področjih, in sicer na ravni lokacije bazne postaje, na ravni omrežja in ravni delovanja opreme. To so ključni poudarki:

Ø Namestitev povsem na prostem: z uporabo inovativnih materialov napajalnega modula je mogoče napajanje opreme za omrežja 2G, 3G, 4G in 5G na enem mestu. Vodilna rešitev One Blade One Site dosega 97-odstotno energetsko učinkovitost (SEE).

Ø Visoke stopnje integracije: ultra širokopasovni RF-moduli in večfrekvenčne antene so integrirani v telekomunikacijske omare. Huaweieva edinstvena tehnologija neposrednega iniciranja signala je sposobna dosegati ničelne izgube, saj ne uporablja kablov znotraj večfrekvenčnih anten, kar povečuje energetsko učinkovitost telekomunikacijske opreme (TEE).

Ø Učinkovita uporaba obnovljive energije: rešitve, kot sta Huaweieva optimizacija shranjevanja energije, pridobljene iz sončnih celic, ter njeno upravljanje s pomočjo umetne inteligence, poskrbijo za zmanjšanje izgub in dosegajo povečanje učinkovitosti uporabe obnovljive energije.

Na ravni omrežnih rešitev se inovacije osredotočajo na tri ključna področja:

Ø Povsem optična povezljivost: rešitev z nadgradnjo celotnega omrežja z električnih stikal na optična stikala izboljša energetsko učinkovitost za približno 10-krat, medtem ko zamenjava bakrenih povezav za optičnimi vlakni dodatno izboljša energetsko učinkovitost za približno petkrat.

Ø Poenostavitev omrežij: zmožnost usmerjevalnikov Huawei, da obdelujejo več storitev hkrati, rešitvi omogoča integracijo štirih enot opreme v eno samo. Rešitev s posodobitvijo SDH nadomešča več telekomunikacijskih omar na lokaciji z eno omaro, kar znatno zmanjša količino potrebnega prostora za opremo in hkrati izboljša energetsko učinkovitost omrežja (NEE). Nenehne inovacije v optičnem prenosnem omrežju (OTN) so omogočile tudi, da ultraširokopasovna rešitev Super C120+L120 podpira zmogljivost optičnega vlakna do skoraj 100 Tbit/s, kar pomeni, da lahko 1 milijon uporabnikov hkrati gleda filme na spletu prek enega samega vlakna debeline človeškega lasu.

Ø Vgrajena inteligenca: rešitev podpira inteligentno dinamično mirovanje usmerjevalnikov in samodejno prilagaja porabo omrežnih procesorjev glede na obremenitev (spremembe v številu uporabnikov).

Na ravni delovanja se rešitev osredotoča na upravljanje uporabnikov, politike varčevanja z energijo in kazalnike energetske učinkovitosti:

Ø Rešitev pospešuje prehod uporabnikov na omrežja, ki uporabljajo energetsko učinkovitejše rešitve (RAT), na primer iz 2G in 3G na 4G in 5G, kar močno zmanjša porabo energije glede na preneseno količino podatkov in zmanjša vrednost indeksa NCIe.

Ø Rešitev izvaja nadzor in analizo prometa v realnem času ter prilagodi frekvenco posredovalnih procesorjev ali zmanjša zmogljivosti glede na spremembe v številu trenutnih uporabnikov.

Ø Rešitev zagotavlja, da so indikatorji vidni, obvladljivi in optimizirani.

Dogodek Win-Win Huawei Innovation Week je potekal od 18. do 21. julija v Shenzhenu na Kitajskem. Skupaj z globalnimi operaterji, strokovnjaki iz industrije in mnenjskimi voditelji Huawei raziskuje številna področja, vključno z omrežji 5.5G, zelenim razvojem in digitalno preobrazbo, v želji, da skupaj dosežejo preboj v digitalnem gospodarstvu.

Za več informacij obiščite spletno stran:

https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.