O-STA

Julija tri četrtine vseh prenočitev ustvarili tuji turisti

Na začetku glavne turistične sezone so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili 952.000 prihodov turistov in 2,7 milijona njihovih prenočitev, skoraj 20 % več kot leto prej in 5 % več kot v turistično rekordnem letu 2019. Z vrnitvijo tujih turistov se turistični utrip vrača v prestolnico.

Tujih turistov več, domačih pa manj kot v lanskem juliju

Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj več kot 185.000 prihodih domačih turistov in okoli 670.000 njihovih prenočitvah, kar je za skoraj polovico manj kot julija lani.

Prihodov tujih turistov je bilo približno 767.000, ustvarili so nekaj manj kot 2 milijona prenočitev, vrednosti so se s tem izenačile s tistimi pred epidemijo.

Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi skupno najbolj obiskana občina.

Največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije

Turisti iz Nemčije so ustvarili okoli 348.200 prenočitev oz. 17 % vseh, največkrat so prenočili v občini Bovec. Po desetino prenočitev so ustvarili turisti iz Češke in Nizozemske, sledili so turisti iz Belgije, Madžarske in Avstrije.

40 % prenočitev v gorskih občinah

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu nekaj več kot milijon turističnih prenočitev zabeleženih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah, največ v občini Bled. Skoraj četrtina prenočitev je bila ustvarjenih v obmorskih občinah, sledile so zdraviliške, Ljubljana, druge in mestne občine.

V Ljubljani glavnino prenočitev ustvarijo tuji turisti. Njihove prenočitve so v sedmem letošnjem mesecu predstavljale skoraj 30 % vseh prenočitev od začetka leta do konca julija. V juliju so domači in tuji turisti ustvarili 277.700 prenočitev, kar je enkrat več kot v istem obdobju lani in skoraj toliko kot julija turistično rekordnega leta 2019.

Največ turističnih prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (784.900 prenočitev ali 29 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (26 % vseh prenočitev) ter kampi (24 % vseh prenočitev).

V prvih sedmih mesecih letos 8,7 milijona prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca julija je Slovenijo obiskalo okoli 3,3 milijona turistov. Ustvarili so nekaj manj kot 8,7 milijona prenočitev, kar je za približno 4,7 milijona več kot v istem obdobju lani.

Domači turisti so ustvarili skoraj 3,5 milijona prenočitev oz. 40 % vseh prenočitev, tuji pa 5,2 milijona oz. 60 % vseh.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.