O-STA

Voda kot naložba prihodnosti

Voda kot naložba prihodnosti (vir: Ashutosh Sonwani, Pexels)
Uspešnost delnic družbe American Water Works v zadnjih 5 letih (vir: Investing)
Lucia Žárska, analitičarka pri ProfitLevel

Voda je vir vsega življenja na Zemlji. Bistvena je za preživetje vseh ljudi, brez nje pa vsi usihamo in umremo. Pomen te dobrine se je v zadnjem času povečal tudi v energetskem sektorju. Takoj ko začutimo pomanjkanje, se vrednost poveča, tako kot v primeru pomanjkanja polprevodnikov.

Še pred kratkim smo vodo jemali kot nekaj samoumevnega, saj so bile njene količine neomejene. Danes vidimo, da je bila to napaka in da lahko zmanjšanje količine vode na Zemlji vpliva na skoraj vsako panogo. Bo voda ključna tudi pri preoblikovanju energetskega sektorja v času krize? Kakšne možnosti imamo, če želimo vlagati v to dobrino?

Odvisnost energetskega sektorja od vode

V zadnjih letih smo se zaradi podnebnih sprememb soočili s pomanjkanjem vode. Ker se je gladina rek znižala, so se nekatere elektrarne morale spopasti s to težavo. Brez zadostne količine vode ni mogoče proizvajati energije. Podjetje Uniper je moralo zaradi nižje gladine Rena zmanjšati pridobivanje premoga, švicarska jedrska elektrarna pa je morala zmanjšati proizvodnjo, da bi preprečila, da bi reka, ki jo hladi, dosegla temperaturo, nevarno za morsko življenje.

Tudi Norveška je zelo odvisna od vode in zagotovo bi lahko našli še več takih primerov. Pomembno je razumeti odvisnost od vode in povezavo z energetskim sektorjem, zato je treba razpravljati o varnosti v primeru izpada vodnega vira. Vse to kaže, da se bo vrednost vode v prihodnjih letih povečala, zato si poglejmo, kakšne naložbene priložnosti nam ponuja ta dobrina.

Naložbene priložnosti

Obstaja več "poti", po katerih bi lahko v prihodnosti izkoristili morebitno povišanje cene vode. Prva je nakup delnic podjetij, ki proizvajajo opremo, povezano z vodo. Vlagamo lahko v podjetja, ki se ukvarjajo z oskrbo z vodo, in v podjetja, ki se ukvarjajo z varstvom okolja. Druga možnost so skladi ETF, ki vlagajo v podjetja, ki se ukvarjajo s pripravo in čiščenjem vode ter distribucijo vode. Vse navedene metode so tako imenovane posredne naložbe.

Neposredno kupovanje vode kot blaga ni enostavno. Težava je v nakupu vodnih pravic iz vodnega vira, kot je reka. Vodne pravice niso standardizirane, kot je to, na primer, pri trgovanju z zlatom. Nimajo notranje vrednosti in zanje ni aktivnega trga trgovanja. Tu lahko govorimo o možnosti nakupa terminskih pogodb na vodo, kar je kot tako najbližje neposredni naložbi.

American Water Works

Družba American Water Works se pogosto omenja v povezavi z nakupom delnic, katerih namen je vlaganje v vodo. Gre za največje javno kotirajoče vodovodno podjetje v ZDA. Njegova tržna kapitalizacija znaša 28,5 milijarde ameriških dolarjev, od vstopa na borzo leta 2008 pa se je cena delnice, ki je znašala 21,50 ameriškega dolarja, povzpela na približno 153 ameriških dolarjev za delnico. Osredotoča se na zagotavljanje čiste pitne vode in kanalizacijskih storitev. Vendar je to le ena od številnih možnosti na trgu. Da bi razumeli in pravilno izbrali naložbo, ki se osredotoča na redko blago, je treba podrobno preučiti vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na odločitev vlagatelja.

Lucia Žárska, analitičarka pri ProfitLevel