O-STA

Avgusta več kot 3 milijone turističnih prenočitev

Tuji turisti ustvarili več kot tri četrtine vseh prenočitev Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih 857.000. Ustvarili so 2,3 milijona prenočitev - polovico več kot lani oz. za 2 % več kot v istem obdobju pred epidemijo. Domači turisti so v avgustu ustvarili 23 % vseh prenočitev. Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj manj kot 196.000 njihovih prihodih in skoraj 698.000 njihovih prenočitvah, kar je za polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za 9 % več kot v avgustu 2019. Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana - ustvarili so večino (98 %) vseh prenočitev v prestolnici -, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi občina z največ turističnimi prenočitvami. Med tistimi z največ prenočitvami tudi turisti iz Francije Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije: nekaj več kot pol milijona prenočitev oz. 22 % vseh, največkrat so prenočili v občini Bovec. Po 11 % prenočitev so ustvarili turisti iz Nizozemske in Italije. Sledili so turisti iz Francije, ti so najpogosteje prenočili v Ljubljani, ter turisti iz Češke in Avstrije. Glavnina prenočitev v gorskih občinah Največ prenočitev je bilo v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (38 %), največji delež med njimi je imela občina Bled. Petina prenočitev je bila v obmorskih občinah, 15 % pa v zdraviliških. Med vrstami občin se je v primerjavi z istim mesecem preteklega leta število prenočitev najbolj povečalo v Ljubljani (za 57 %), najbolj zmanjšalo pa v zdraviliških občinah (za 16 %). Največ turističnih prenočitev v hotelih Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 915.000 prenočitev oz. 30 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (26 % vseh) ter kampi (24 % vseh). V prvih osmih mesecih letos približno 11,7 milijona prenočitev turistov Od začetka januarja do konca avgusta je Slovenijo obiskalo okoli 4,3 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj več kot 11,7 milijona, kar je več kot v celotnem letu 2021. Domači turisti so ustvarili skoraj 4,2 milijona prenočitev (36 % vseh) oz. za 11 % več kot v istem obdobju lani, tuji pa 7,5 milijona oz. za 138 % več kot leto prej.