O-STA

Rektorica UP na European Research & Innovation Days: "Ko v raziskovanju pridemo to točke, ko obstoječ sistem ni dovolj, moramo ustvariti nov sistem, z novimi pravili."

Med 28. in 29. septembrom so potekali Evropski dnevi raziskav in inovacij European Research & Innovation Days - vodilni letni dogodek Evropske komisije na področju raziskav in inovacij, ki združuje oblikovalce politik, raziskovalce, podjetnike in splošno javnost, z namenom razpravljanja o stanju ter načrtih in oblikovanja prihodnosti raziskav in inovacij v Evropi in zunaj nje.

Na panelu Education and Innovation for Skills Development: Empowering the next generation, ki je potekal 29. septembra 2022, je sodelovala tudi rektorica Univerze na Primorskem, dr. Klavdija Kutnar ob Evropski komisarki za inovacije, raziskovanje, kulturo, izobraževanje in mladino Mariyi Gabiel, ki vodi Evropsko mrežo inovativnih visokošolskih inštitucij, katere del je tudi Univerza na Primorskem. Komisarka je poudarila, da je mreža že v prvih treh mesecih delovanja že pričela z delom in med ključnimi cilji izpostavila pomen Erasmus+ programa, ki na naši univerzi uspešno poteka od samega začetka.

Panel se je osredotočal na prihodnost in ključne cilje inovativnih organizacij - ob upoštevanju evropske strategije za univerze in nove evropske agende za inovacije je tako potekala razprava o vlogi izobraževanja in usposabljanja pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetništva ter zanimanja študentov za raziskave in inovacije. Obravnavana je bila tudi tema inovacijske in podjetniške zmogljivosti visokošolskih institucij, ki so potrebne za razvoj inovativnih pedagogik in učnih načrtov, ki ustrezajo potrebam trga dela.

Rektorica je poudarila, da na vprašanje kaj lahko univerze prispevajo v bolj inovativni Evropi, odgovarja naprej kot matematičarka: "V matematiki je bil sam začetek s števili, saj smo morali prešteti stvari. Nato smo morali ustvariti sistem štetja, s katerim bomo lahko šteli dele celih enot in to je za nekaj časa zadoščalo. Vendar pa ne za dolgo - iskali so rešitve za enačbe, kvadratne enačbe, kubične enačbe, tako smo spet potrebovali nova števila, tokrat z negativnim predznakom, tako so v sistem vstopila imaginarna števila. Kadarkoli torej v raziskovanju pridemo to točke, ko obstoječ sistem ni dovolj, mora znanost ustvariti nov, dodaten sistem, z novimi pravili. Menim, da je evropska družba prišla do točke, ko potrebujemo nov sistem pravil. In prav dva ključna dokumenta, o katerih govorimo danes - strategija evropskih univerz in evropski program inovacij - sta odlični začetni točki."

Pogovor je objavljen na kanalu youtube z možnostjo ogleda. (Izjave rektorice: od 28. minute naprej)

Rektorica UP na European Research & Innovation Days