O-STA

Še vedno ne živite v skladu s svojimi vrednotami?

Slika kdo sem

Še vedno ne živite v skladu s svojimi vrednotami?

Rešitev resnično ni tako zakomplicirana, kot bi si mislilo veliko ljudi.

Dovolite mi začeti s trditvijo, da se v našem življenju vse bistveno začne pri vrednotah. Ali lahko to sprejmete ali se vam zdi pretenciozno?

Ne da bi se tega ravno morali zavedati, nosi vsakdo od nas svoj seznam osebnih vrednot, v skladu s katerim bolj ali manj deluje. Kar pomeni, da tudi brez jasnega zavedanja vplivajo na naše še ne prehojene korake, sveže odločitve in stil življenja.

Najsi bodo to študij, poklic, partner, prijatelji ali prostočasne aktivnosti, izbira katerih znatno vpliva na kakovost našega življenja in stopnjo notranjega zadovoljstva.

Dejstvo, da vrednote obarvajo praktično vsa področja našega bivanja, zgovorno nakazuje, kako se jih je kljub vsemu pomembno zavedati. Toda še bolj kot to, kako pomembno jih je živeti - svoje lastne vrednote.

Slika, ki vsebuje besede sončni zahod

Opis je samodejno ustvarjen

Vrednote so najgloblje vtkane v vzgojno-izobraževalno delo, ko se jih skozi učne procese načrtno predaja otrokom, učencem in dijakom.

Ko vloge učenca ali dijaka kot odrasli zamenjamo z vlogami partnerjev, staršev, zaposlenih ali direktorjev, se sled za naučenimi vrednotami lahko izgubi. Sled ostane kot zbledel spomin na naučeno in ponotranjeno ter še to nemalokrat na nezavednem nivoju.

Vrednote so bile pomembne v vseh obdobjih človekovega razvoja. Z njimi so se ukvarjali že antični misleci in osvetlili pomen vrednot, ki je danes še kako aktualen. Prav danes, ko živimo v družbi izobilja in tehnološkega napredka, s široko izbiro in množično potrošnjo, so vrednote še toliko pomembnejše.

Kljub vsemu naštetemu me prežema in stiska neprijeten občutek, da vrednote postajajo vse manj pomembne in da njihov pomen bledi.

Preberite, zakaj so vrednote najpomembnejše za boljše življenje, v knjigi:

Živeti svoje vrednote