O-STA

Cene na letni in mesečni ravni višje (letno za 9,9 %, mesečno za 0,8 %)

Letna inflacija ostaja visoka

Letna rast cen je bila 9,9-odstotna (v istem obdobju lani 3-odstotna), povprečna letna rast cen pa 8,6-odstotna.

Blago se je v povprečju podražilo za 11,8 %, storitve pa za 5,9 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 14,5 %, trajnega blaga za 9,8 % in poltrajnega blaga za 4 %.

Podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 17,2 %) so letno inflacijo zvišale za 2,8 odstotne točke. Višje cene goriv in energije (za 18,7 %) so prispevale 2,2 odstotne točke, dražja stanovanjska in gospodinjska oprema (za 12,5 %) pa 0,9 odstotne točke. Po 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele višje cene v restavracijah in hotelih (za 9,9 %) ter podražitve izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo (za 6,6 %).

Podražitve najizrazitejše pri prehrambnih izdelkih ter oblačilih in obutvi

Cene življenjskih potrebščin so bile v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8 %.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se zvišale za 2,5 % in k mesečni inflaciji prispevale 0,5 odstotne točke. Izmed živilskih izdelkov so se kruh in izdelki iz žit podražili za 1,8 %, mleko, sir in jajca za 3 % ter sveže sadje in zelenjava za 7,7 % oz. 6,7 %. Prehod na jesensko-zimsko kolekcijo v trgovinah je vplival na opaznejše podražitve v skupini oblačila in obutev (za 5,7 %); to je inflacijo zvišalo za 0,4 odstotne točke. Podražila so se trda goriva: za 14 % višje cene lesne biomase so k inflaciji prispevale 0,2 odstotne točke, po 0,1 odstotne točke pa so dodali še dražja električna energija (za 1,8 %), stanovanjska in gospodinjska oprema (za 0,7 %), novi avtomobili (za 1,3 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 1,1 %).

Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažili (za 0,4 odstotne točke) cenejši naftni derivati: cene goriv in maziv za osebna vozila so se znižale za 6,1 %, cene tekočih goriv pa za 8,2 %. Pocenili so se tudi počitniški aranžmaji (za 5,6 %) in inflacijo znižali za 0,2 odstotne točke. Dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene nastanitvenih storitev (za 3 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,3-odstotna (v prejšnjem oktobru 3,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,8-odstotna (prejšnji mesec −0,3-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 12,3 %, cene storitev pa za 6,3 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 15,4 %, trajno blago za 8,4 % in poltrajno blago za 4,6 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU septembra 9,9-odstotna (mesec prej 9,1-odstotna) in v članicah EU 10,9-odstotna (mesec prej 10,1-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (6,2-odstotna), najvišja v Estoniji (24,1-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,6 %.