O-STA

Mednarodni dan moških: skoraj za odstotek več moških kot žensk

Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki se od 1999 praznuje 19. novembra v več kot 70 državah sveta. Letošnje geslo je "Pomoč moškim in fantom".

Nekaj dejstev o moških v Sloveniji

· 1.057.695 moških je na začetku 2022 prebivalo v Sloveniji (in 1.049.485 žensk).

· 42,4 leta je bila povprečna starost moških (ženske: 45,3 leta).

· 33,8 leta je bila povprečna starost očetov ob rojstvu otroka v 2021 (matere: 31,1 leta).

· Franc je še vedno najpogostejše moško ime (v povprečju so Franci stari 69 let).

· Filip je bilo leta 2021 najpogostejše ime novorojenih dečkov (264).

· 60,2 % je bila stopnja delovne aktivnosti med moškimi (ženske: 51,2 %).

· 4,3 % je bila stopnja brezposelnosti med moškimi (ženske: 5,3 %).

Največ srednješolsko izobraženih

V 2021 je bilo največ moških v Sloveniji, starih najmanj 15 let, srednješolsko izobraženih. V primerjavi z ženskami je bil med moškimi manjši delež tistih s končano največ osnovno šolo, pa tudi s terciarno izobrazbo. Delež terciarno izobraženih moških se povečuje: leta 2011 15,3 %, leta 2021 pa 20,7 %.

V predelovalnih dejavnostih delalo več kot četrtina moških

Skoraj 143.000 (ali 28,2 % vseh) delovno aktivnih moških je bilo leta 2021 v predelovalnih dejavnostih. 13,0 % jih je delalo v gradbeništvu, 11,1 % pa v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Tudi med ženskami jih je bilo največ, 16,2 %, v predelovalnih dejavnostih.

Plačna vrzel med spoloma 2,7-odstotna

Plačna vrzel med moškimi in ženskami v Sloveniji je v 2021 znašala 2,7 %; to pomeni, da so imeli zaposleni moški v povprečju za toliko višje plače kot ženske. Največje razlike so bile pri skupini poklici za storitve, prodajalci: moški so imeli za 21,1 % višje plače od žensk. Samo v eni poklicni skupini, med uradniki, so bile plače žensk za 1,4 % višje od plač moških.

13,0-odstotna plačna vrzel v EU-27

V 2020 je bila plačna vrzel v državah članicah EU 13,0-odstotna. Najvišja je bila v Latviji (22,3 %), najnižja pa v Luksemburgu (0,7 %). Slovenija se je s 3,1-odstotno plačno vrzeljo uvrstila na tretje mesto za Luksemburgom in Romunijo.

135 ženinov starejših od 64 let

V 2021 je bilo sklenjenih 5.916 zakonskih zvez. Največ ženinov (25,5 %) je bilo starih 30-35 let, medtem ko je bila večina nevest nekoliko mlajših: 27,4 % jih je bilo iz starostne skupine 25-29 let. 135 ženinov je bilo starih 65 let ali več, toliko starih nevest je bilo precej manj, 57.

Največ ločitev v starostni skupini 40-44 let

V 2021 je bilo 2.322 ločitev. Največ žensk (19,0 %) se je ločilo, ko so bile stare med 40 in 44 let, sledile so tiste v starostni skupini 45-49 let (18,6 %). Podobno je bilo med ločenimi moškimi: največ (19,2 %) se jih je ločilo v starostni skupini 40-44 let, sledila je skupina 45-49 let (17,5 %). 149 ločitev je bilo med moškimi in ženskami, starimi 60 let ali več.