O-STA

Pogoji 96. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 40. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo RS za finance

objavlja

POGOJE

96. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in

40. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v torek, 25.04.2006 v času

od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 96. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM096270706 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 40. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM040261006 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo v petek, 28.04.2006.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 96. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.07.2006, in 40. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.10.2006.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih primarnih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), Probanka d.d. (02 252 55 38) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 29, 01/369 64 30, 01/369 64 32, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: bostjan.valencic@mf-rs.si, aleksandra.cernjac@mf-rs.si, mateja.plevel@mf-rs.si, spletna in WAP stran: http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.