O-STA

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem aktivni tudi na področju obnove kulturne dediščine

Foto: InnoRenew CoE
Foto: InnoRenew CoE
Foto: InnoRenew CoE
Foto: InnoRenew CoE
Foto: InnoRenew CoE

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta se pridružili Šoli prenove in Mestni občini Koper pri izvedbi 4-dnevne delavnice o apnenih ometih. S tem dodatno prispevajo k obnovi in ohranjanju kulturne dediščine, saj se zadevajo, da je dragocena dediščina iz preteklosti zelo pomembna za odsev skupnih vrednot in prepričanj.

"V InnoRenew CoE smo pristopili k obnovi Servitskega samostana z našim znanjem projektiranja in zasnove stavb iz trajnostnih materialov ter s 3D skeniranjem obstoječega objekta, kot tudi s 3D modeliranjem predvidenega stanja objekta," je dejala Eva Prelovšek Niemelä, raziskovalka in arhitekta v InnoRenew CoE.

Delavnica, ki poteka v Servitskem samostanu in v prostorih Univerze na Primorskem do konca tega tedna, se je pričela z uvodnim pozdravom rektorice Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdije Kutnar, ki je izpostavila, da je obnova Servitskega samostana za Univerzo na Primorskem eden najpomembnejših strateških projektov. Udeležence je nagovorila tudi prof. dr. Irena Lazar, dekanja Fakultete za humanistične študije, na Univerzi na Primorskem.

V teoretičnem delu so udeleženci izvedeli več o programu izobraževanj Šola prenove, o arhitekturi Kopra in zgodovini Servitskega samostana ter o njegovem pomenu za samo mesto in za prebivalce. Spomnimo, da je Univerza na Primorskem, v sodelovanju z inštitutom InnoRenew CoE v letu 2021 uspešno zaključila prenovo strehe tega izjemnega kulturnega spomenika. V letu 2022 je do sedaj izvedla predhodne arheološke raziskave ter predhodne statične in geomehanske raziskave. Prav tako InnoRenew CoE pripravlja vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo zaključena predvidoma v začetku prihodnjega leta.

"Med arheološkimi izkopavanji smo v objektu našli številne najdbe. Vse arheološke sonde so bile polne okostij ter različnih zgodovinskih plasti, od novoveških do antičnih. Najbolj zanimivi najdbi sta bili rimski mozaik ter apsida romanske cerkve. Med sondiranji v stenah so bile odkrite geometrijske poslikave ter dva gotska šilasta loka. V naslednjem mesecu bo sledilo obsežno odstranjevanje ometov v nekdanji samostanski cerkvi, ki jih bo izvajal Klavdij Zalar, s čimer bomo lahko dokončno določili obseg ohranjenih poslikav," je še povedala Eva Prelovšek Niemelä, ki je na delavnici tudi razkazala Servitski samostan in udeležencem predstavila ključne značilnosti prenove.

Strokovnjaki so predstavili tudi apneni omet in njegove ključne lastnosti, ki so pomembne pri gradnji. Izpostavili so tudi zidanje z opeko in kamnom ter pokazali različne vrste in značilnosti fasadnih ometov.

V prihodnjih dneh bo sledil še praktičen del, kjer bo Klavdij Zalar, akad. restavrator, ki je tudi vodil sondiranje na Servitskem samostanu, skupaj z udeleženci pripravil in izdelal različne vrste apnenih ometov ter jih nanašal na kamnit in opečni zid v samostanu.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem strmita k temu, da bo koprski servitski samostan po prenovi postal novo razvojno vozlišče Univerze na Primorskem, kjer bo na dan vrelo novo znanje.