O-STA

Nov mejnik skupine Air France-KLM na poti do zmanjševanja emisij

Skupina Air France-KLM je zavezana trajnostnemu zračnemu prometu in zmanjševanju vpliva na okolje, zaradi česar so uvedli številne ukrepe za pospešitev okoljskega prehoda. Njihove cilje za zmanjševanje emisij do leta 2030 je nedavno potrdila neodvisna referenčna organizacija SBTi (Science Based Targets initiative), ki je na podlagi strogih meril ocenila, da so načrtovani cilji v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom.

Do leta 2030 30 % zmanjšanje izpustov CO₂

Skupina Air France-KLM in njene letalske družbe si prizadevajo za transparenten in odgovoren pristop do trajnostnega poslovanja, zato so se zavezale, da bodo do leta 2030 v primerjavi z referenčnim letom 2019 z različnimi ukrepi zmanjšale izpuste toplogrednih plinov za 30 % na prihodkovni tonski kilometer (revenue tonne kilometre) v celotnem življenjskem ciklu goriva (well-to-wake jet fuel). Cilje za zmanjšanje izpustov CO₂ do leta 2030, ki so jih pripravile družbe Air-France-KLM, Air France Group in KLM, je nedavno odobrila organizacija SBTi in potrdila, da so ukrepi v skladu s podnebnim ciljem "precej pod 2 ° C" (well-bellow 2 ° C). Odločitev je pomemben mejnik v trajnostnem načrtu skupine Air France-KLM, ki predvideva jasne in izvedljive ukrepe.

"V sklopu programa "Destination Sustainability" (Trajnostni razvoj destinacij) smo zasnovali načrt za zmanjševanje izpustov CO2, ki se osredotoča na obnovo flote, trajnostno letalsko gorivo in operativne ukrepe. To, da je organizacija Science Based Targets Initiative potrdila naše cilje, zagotavlja, da je strategija za razogljičenje skupine Air France-KLM pravilna in v skladu z znanstvenimi smernicami," je povedal generalni direktor skupine Air France-KLM Benjamin Smith.

Jasno zastavljeni ukrepi in tehnične inovacije

"Letos smo razvili strategijo Air France ACT, ki temelji na štirih stebrih: pospešeni obnovi našega voznega parka, postopni uporabi trajnostnega goriva (SAF), razvoju naravi prijaznejšega pilotiranja in uvajanju sodelovanja z železniškimi prevozniki. Potrditev s strani SBTi je še en dokaz naše zavezanosti k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, svoje ukrepe in rezultate pa bomo še naprej transparentno delili z našimi strankami in širšo javnostjo," je dodala Anne Rigail, generalna direktorica družbe Air France. Predsednik uprave družbe KLM Marjan Rintel je še izpostavil, da "znanstveno utemeljeni cilji za zmanjšanje izpustov CO₂ zagotavljajo jasnost in obenem prinašajo velike izzive. Da bi jih lahko uresničili, tesno sodelujemo drug z drugim in razvijamo tehnične rešitve, ki podpirajo energetski prehod v letalstvu."

Program za trajnostni razvoj destinacij

V Air France-KLM si prizadevajo, da bi zmanjšali vpliv na okolje v vseh svojih dejavnostih. V ta namen so razvili program "Destination Sustainability" (Trajnostni razvoj destinacij), ki združuje cilje skupine glede okolja in podnebnih sprememb. Eden od ukrepov je posodobitev flot z letali najnovejše generacije, ki v primerjavi s predhodniki izpuščajo 20-25 % manj CO₂. Okolju prijazen zračni promet predvideva uporabo trajnostnih nefosilnih goriv (SAF), ki jih proizvajajo iz industrijskih ali gospodinjskih odpadkov. Air France in KLM sta bili eni prvih letalskih družb, ki so uporabile trajnostno gorivo v zračnem prometu. Alternativna goriva bodo pomembno prispevala k varovanju okolja, saj lahko v svojem življenjskem ciklu zmanjšajo izpuste CO₂ za do 80 %. Med trajnostnimi ukrepi je tudi uporaba postopkov, ki zmanjšujejo porabo goriva, kot sta na primer vožnja z enim motorjev (single-engine taxi) in neprekinjeno pristajanje letal.

Air France-KLM na svoji poti zmanjševanja izpustov sodeluje s širšim letalskim sektorjem, da bi pospešili razvoj inovativnih rešitev za oblikovanje in vzdrževanje letal, motorjev in sintetičnih goriv ter dosegli ničelno stopnjo izpustov v letalstvu.