O-STA

UP IAM in UP FHŠ uspešna pri pridobitvi prilagojenega ERC projekta

Prof. dr. Vito Vitrih

Univerza na Primorskem

Università del Litorale

University of Primorska

Titov trg 4 • SI-6000 Koper

+386 (0)5 611 75 00

info@upr.si • www.upr.si

Sporočilo za javnost

Zadeva:

UP IAM in UP FHŠ uspešna pri pridobitvi prilagojenega ERC projekta

UP Inštitut Andrej Marušič in UP Fakulteta za humanistične študije sta bila uspešna pri pridobitvi raziskovalnih projektov na Javnem razpisu za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Vodja pridobljenega projekta na UP IAM z naslovom SMOOTH-MATCH: Gladki izogeometrični prostori zlepkov nad večdelnimi domenami je prof. dr. Vito Vitrih, raziskovalec, predavatelj in direktor UP Inštituta Andrej Marušič.

V okviru projekta bodo med letoma 2023-2026 razširili znane rezultate iz primera ravninskih domen na volumetrične domene. Obravnavali bodo razširitev standardnih trikotnih in štirikotnih domen na t. i. mešane domene in konstruirali posebne prostore zlepkov nad takšnimi večdelnimi domenami. Poleg Gelerkinove diskretizacije bodo obravnavali tudi metodo kolokacije nad večdelnimi domenami, ki bo temeljila na tako skonstruiranih prostorih zlepkov.

Vodja pridobljenega projekta UP FHŠ z naslovom Od morja do morja: Kontinuiteta in spremembe med bronasto in železno dobo na ozemlju med Jadranom in Panonsko nižino je izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur.

Projekt bo obravnaval dve veliki perspektivi arheoloških analiz preteklosti - s sodobnimi analitičnimi tehnologijami bo analiziral kroženje predmetov, surovin in ljudi ter na interpretacijski ravni prikazal spremembe in kontinuiteto poselitvenih vzorcev, družbenih praks, tehnologij in materialne kulture med 15. in 5. stoletja pr.n.št. na ozemlju med Jadranom in Panonsko nižino. Vključeval bo revizijo dosedanjih znanj, oblikovanje teoretičnih izhodišč, analizo obstoječih arheoloških najdb, testiranje oblikovanih teoretičnih izhodišč ter zgodovinske in tudi antropološke interpretacije opazovanih arheoloških in antropoloških najdb.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli določeno uspešnost, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.