O-STA

Rezultati 96. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 40. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo RS za finance

objavlja

REZULTATE

96. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

40. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 25.04.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 96. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM096270606 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.380.150 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,211. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,18%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 99,089 (obrestna mera od 0,80% do 3,68% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 96. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.07.2006.

Razpisana emisija 40. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM040261006 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.178.940 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,344. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,35%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,800 in 98,199 (obrestna mera od 0,40% do 3,65% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 40. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.10.2006.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 23.05.2006, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 27.06.2006.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

ZAKLADNICA