O-STA

V prejšnjem letu je Slovenijo obiskalo skoraj 5,9 milijona turistov

Tujih turistov dvakrat toliko kot pred enim letom Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih skoraj 184.000. Ustvarili so približno 434.000 prenočitev (ali 98 % več kot leto prej), največ v občini Ljubljana; ta je bila tudi skupno občina z največ prenočitvami. Domači turisti so ustvarili 41 % vseh prenočitev, največ v občini Kranjska Gora. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 114.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 301.000 prenočitvah; to je bilo za približno polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za 7 % več kot v 2019. Tokrat največ turistov iz Italije Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Italije, nekaj manj kot 110.400 oz. četrtino vseh. Sledili so turisti iz Hrvaške (12 %), Avstrije (11 %), Nemčije (6 %) in Srbije (5 %). Med vrstami turističnih občin najbolje obiskane zdraviliške Skoraj tretjina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Brežice. Sledile so gorske občine (23 % vseh prenočitev), Ljubljana (19 %) in obmorske občine (11 %). Več kot polovica turističnih prenočitev v hotelih Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (približno 416.600 prenočitev oz. 57 % vseh), sledili pa so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 %).

Lani skoraj 15,6 milijona prenočitev turistov V prejšnjem letu je Slovenijo obiskalo skoraj 5,9 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj manj kot 15,6 milijona oz. za 4,3 milijona več kot leto prej. Domači turisti so ustvarili nekaj več kot 5,5 milijona prenočitev oz. 35 % vseh, tuji pa skoraj 10,1 milijona oz. 65 % vseh. Pri slednjih so jih največ ustvarili tisti iz Nemčije (18 % tujih prenočitev), sledili so turisti iz Italije, Avstrije in Nizozemske. Lani je bilo največ prenočitev v občini Ljubljana, skoraj 2 milijona. Sledile so občine Piran, Bled in Kranjska Gora. Med tujimi turisti je bila najbolj obiskana prestolnica, domači pa so največkrat prenočili v občini Piran.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.