O-STA

Celje ima tri podžupane

Podžupan Uroš Lesjak, župan Matija Kovač, podžupana Saša Kundih in Samo Seničar

Celje, 21. februar 2023 - Župan Matija Kovač je danes na 2. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje sporočil, da bo z današnjim dnem imenoval še dva podžupana, in sicer člana mestnega sveta Sašo Kundih in Sama Seničarja.

Podžupan Uroš Lesjak bo pokrival področje gospodarstva in digitalizacije.

Podžupanja Saša Kundih bo funkcijo opravljala nepoklicno, imenovana je za opravljanje nalog s področja delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Tudi Samo Seničar bo nepoklicni podžupan, in sicer bo opravljal naloge s področja družbenih dejavnosti.

Župan Matija Kovač: "Z imenovanjem treh podžupanov oblikujemo ekipo, ki bo lahko učinkovito pokrivala vsa pomembna področja in zagotavljala še večjo prisotnost predstavnikov mesta med občankami in občani."