O-STA

Znani so prejemniki celjskih grbov

Mestni svet Mestne občine Celje na seji potrdil prejemnike celjskih grbov v letu 2023

Celje, 22. februar 2023 - Mestni svet Mestne občine Celje je na včerajšnji seji na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in nagrade (Kviaz) potrdil predlog prejemnikov občinskih priznanj - celjskih grbov. Ta bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje, v torek, 11. aprila. Takrat bo župan Mestne občine Celje Matija Kovač slavnostno podelil en naziv častnega meščana, tri zlate celjske grbe, štiri srebrne celjske grbe in tri bronaste celjske grbe.

Objavljamo prejemnike občinskih priznanj z obrazložitvami:

Častni meščan:

Edvard Stepišnik

Priznanje bo prejel za dolgoletno izjemno uspešno vodenje družbe Klasje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva ter vsestransko delovanje v širšem družbenem okolju, ki ima trajen pomen za ugled mesta Celje doma in v tujini.

Zlati celjski grb

mag. Vid Marcen

Za vseživljenjsko uspešno glasbeno - umetniško, pedagoško - raziskovalno in ustvarjalno delo ter prispevek k popularizaciji zborovskega petja.

Ivo Umek

Za doprinos k razvoju popularne glasbe v vlogi glasbenika, producenta in organizatorja glasbenih prireditev, za prispevek h kulturno-družabnemu življenju v mestu ter k promociji Celja.

Center sodobnih umetnosti Celje

Za večletno odličnost pri izvajanju strokovne dejavnosti na področju vizualne umetnosti in doprinos h kakovostnejšemu in raznolikemu kulturnemu utripu mesta.

Srebrni celjski grb

Celjski mladinski center (MCC)

Za ustvarjalno delovanje, ki sledi potrebam mladih, jih vzgaja in jim nudi kakovostne vsebine ter vrsto odmevnih dosežkov, ki dvigujejo kakovost družabnega življenja meščanov in prepoznavnost Celja doma in v tujini.

Zvezdan Martič

Za neutrudno raziskovanje ključnih dogodkov iz polpretekle zgodovine Celja, domiselno poustvarjanje s filmi in zgodbami, s čimer se celjske zgodbe ohranjajo za zanamce.

Uroš Perić

Za vrhunske in vsestranske glasbene dosežke ter ustvarjanje, s katerim navdušuje laično in strokovno javnost, za humanitarno delo in doprinos k prepoznavnosti mesta Celje doma in v tujini.

Klub podjetnikov Zlatorog Celje

Za uspešno 30 letno povezovanje podjetnikov in menedžerjev v širši celjski regiji in prispevek k prepoznavnosti celjskega gospodarskega okolja.

Bronasti celjski grb

Naj kafe d.o.o.

Za domiselno in prepoznavno ponudbo z razvojem lastnih blagovnih znamk ter za prispevek k družabnemu življenju v mestu, ki pomembno vpliva na dogajanje v starem mestnem jedru.

Zvonimir Meško

Za uspešno podjetniško pot ter spodbuden in odgovoren odnos do zaposlenih, okolja, lokalne skupnosti, kupcev, dobaviteljev in konkurentov ter aktivno delovanje v stanovskih organizacijah.

Jolanda Thaler

Za snovanje mednarodno uveljavljene blagovne znamke Thaler in vrhunske uspehe na področju modnega ustvarjanja, ki so prispevali k prepoznavnosti mesta Celje.

Prejemnikom letošnjih občinskih priznanj iskreno čestitamo!