O-STA

Mestna občina Celje dobila podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina

Polona Ocvirk s člani glasbene skupine Rêverie, katere člani so mladi Celjani in Polzelčan

Celje, 23. februar 2023 - Mestna občina Celje je lani ponovno prejela certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko s podporo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Slovesna podelitev certifikatov je bila včeraj v Ljubljani.

Certifikat je prevzela vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje Polona Ocvirk, ki je ob tem povedala: "Veseli smo, da je Inštitut za mladinsko politiko obnovil certifikat. Mladinska politika je med prioritetnimi področji v Mestni občini Celje. Želimo si biti mesto, ki mladim nudi primerne vsebine in oporo pri izzivih, s katerimi se soočajo. Pri tem ima pomembno vlogo nas mladinski center, ki odlično deluje, mladim nudi raznolike vsebine, priložnost za učenje, varno okolje in bogat program ter se na najrazličnejše načine vključuje v lokalno skupnost."

Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra je povedala, da so v Celjskem mladinskem centru izjemno veseli, da je Mestna občina Celje dobila podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina. "Podaljšanje certifikata pomeni, da Mestna občina Celje sistemsko ureja področje mladine, pri tem pa vključuje različne deležnike. Posebej je treba izpostaviti, da je Mestna občina Celje v preteklem letu sprejela lokalni program za mladino, s katerim je začrtala smer razvoja mladinskih politik za obdobje 2022-2027."

Na podlagi programa Mestna občina Celje v sodelovanju s Celjskim mladinski centrom zagotavlja in bo zagotavljala možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa mladih na različnih področjih, nudila pogoje za uporabo obstoječe športne infrastrukture in razvoj urbanih športov, spodbujala in razvijala družbeno odgovornost mladih z nudenjem počitniškega dela, omogočala dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine, pomagala mladim pri najemu, odkupu ali dokončanju gradnje lastnega doma, spodbujala razvoj urbane kulture mladih, dobro informirala mlade z razvojem sodobnih aplikacij, spodbujala in poglabljala sodelovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem in s tem krepila različne sposobnosti mladih, podpirala mladinske strukture v lokalni skupnosti ipd.

Zavedamo se, da bomo samo z zagotavljanjem kakovostnega življenjskega okolja mlade lahko obdržali v mestu. Ob tem bi želeli omeniti še regijsko štipendijsko shemo, katere člani smo od leta 2007 in kjer si prizadevamo, da bi s podaljšanjem skupne štipendijske sheme lahko še naprej sofinancirali dosedanje in vzpodbudili nove štipendiste s področja zdravstva in ostalih deficitarnih poklicev, da ostanejo v Mestni občini Celje.

O certifikatu Mladim prijazna občina