O-STA

Kaj razkrivajo izbrani podatki o občinah in regijah?

Slovenske statistične regije in občine v številkah je spletna aplikacija Statističnega urada RS. V njej z izbranimi statističnimi podatki predstavljamo vseh 12 statističnih regij in 212 občin. Vabljeni k ogledu!

Povprečna slovenska občina v letu 2021

Pogledali smo, kakšna bi bila v letu 2021 povprečna slovenska občina. Obsegala bi 96 km2 površine in v njej bi živelo približno 10.000 prebivalcev. Ti bi bili stari povprečno 44 let. Živeli bi v 83 m2 velikih stanovanjih, vozili bi se v okoli 11 let starih avtomobilih, v enem letu pa bi z javnim odvozom zbrali 365 kg komunalnih odpadkov na prebivalca.

Četrtina prebivalcev Slovenije živi v štirih občinah

V štirih prebivalstveno največjih občinah, to so Ljubljana, Maribor, Kranj in Koper, živi četrtina prebivalcev Slovenije. Vsak sedmi živi v Ljubljani, občini z največ prebivalci (okoli 293.800). V štirih občinah z najmanj prebivalci, to so Osilnica, Hodoš, Solčava in Kobilje, živi skupno le nekaj več kot 1.700 prebivalcev.

Na kvadratnem kilometru površine Slovenije živijo v povprečju 104 prebivalci. Najgosteje poseljena občina je Ljubljana, kjer živi povprečno 1.068 prebivalcev na km2, najredkeje poseljena pa Solčava s 5 prebivalci na km2.

"Izrazito delovnih" 16 občin

Med t. i. izrazito delovne občine uvrščamo tiste, v katerih je število delovnih mest vsaj za 16 % večje od števila delovno aktivnih prebivalcev. Ob koncu leta 2021 je bilo takih občin 16. Med temi je še posebno izstopala občina Trzin, ki je imela 3,5-krat več delovnih mest kot delovno aktivnih oseb s prebivališčem v tej občini.

V skoraj polovici občin povprečna uporabna površina stanovanj večja od 90 m2

Povprečna uporabna površina stanovanj v Sloveniji je leta 2021 znašala 83 m2 oz. približno 4 m2 več kot leta 2011. Največjo povprečno uporabno površino so imela stanovanja v Vodicah; znašala je 118,5 m2 in se je v desetih letih povečala za 13 m2. Občina z najmanjšo povprečno uporabno površino stanovanja (skoraj dvakrat manjšo od največje) so bile Cirkulane.

Povprečna starost osebnih avtomobilov nad povprečjem v več kot polovici občin

V 2021 so bili osebni avtomobili v Sloveniji povprečno za 2,2 leta starejši kot deset let prej. Povprečno najmanj stare osebne avtomobile so vozili v občini Trzin, najstarejše pa v občini Kanal. Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v omenjeni časovni primerjavi najbolj povečala v občini Brda, in sicer za 3,7 leta.

Aplikacija Slovenske statistične regije in občine v številkah: https://www.stat.si/obcine.