O-STA

Rezultati 41. avkcije trimesečnih in 9. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 41. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 9. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

Razpisana emisija 41. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM041281201 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 676.065 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 400.000 lotov naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 97,283. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 10,93%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 41. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.12.2001.

Razpisana emisija 9. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM009260902 je znašala 2.600.000.000 SIT oziroma 260.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 528.538 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 260.000 lotov naročil v skupni vrednosti 2.600.000.000 SIT po enotni ceni 88,954. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 12,28%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 9. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.09.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 23.10.2001, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 27.11.2001..