O-STA

Rezultati 97. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 37. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

97. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

37. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.05.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 97. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM097240806 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.318.460 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,168. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,32%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 99,063 (obrestna mera od 0,79% do 3,74% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 97. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.08.2006.

Razpisana emisija 37. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM037240507 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.405.900 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lota naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 96,719. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,36%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,771 in 96,432 (obrestna mera od 0,23% do 3,66% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 37. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.05.2007.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 27.06.2006, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 25.07.2006.