O-STA

Rezultati 21. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 21. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 26.09.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 21. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM021251001 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 507 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 400 lotov naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,253 Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,68%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,332 do 99,246 (obrestna mera od 8,65% do 9,77% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 21. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 25.10.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 03.10.2001. Razpisana emisija 22. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM022021101 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 04.10.2001.