O-STA

Materinski dan: leta 2021 je bilo v Sloveniji približno 700.000 mater

Leta 2021 je bilo v Sloveniji približno 700.000 mater. Rodilo se je 18.984 otrok, nekoliko več kot leto prej. Največ otrok se je rodilo materam, starim 30-34 let (36 %). Stopnja delovne aktivnosti med materami s tremi ali več otroki je bila 80,6-odstotna, najvišja v EU-27.

Praznik, posvečen materam

Navada praznovanja materinskega dne se je v Evropo razširila iz ZDA po drugi svetovni vojni, pri nas pa se je uveljavila po letu 1991. Datum praznovanja se od države do države razlikuje, v Sloveniji ga praznujemo 25. marca.

Glavni poudarki:

- Naravni prirast je negativen od leta 2017 naprej.

- Leta 2021 se je največ otrok rodilo materam, starim 30-34 let.

- Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila 29,6 leta, ob rojstvu vseh otrok pa 31,1 leta.

- Na 1.000 prebivalcev je bilo rojenih 9,0 živorojenega otroka; to je bilo tik pod povprečjem EU-27.

- Stopnja delovne aktivnosti med materami s tremi ali več otroki je bila najvišja v EU-27.

- Število primerov bolniške odsotnosti zaradi nege družinskega člana je bilo za 65 % večje kot leta 2000.

Rojenih več otrok kot leto prej

Leta 2021 se je v Sloveniji rodilo 18.984 otrok oz. nekoliko več kot leto prej. Hkrati je bilo to 33 % manj kot pred 50 leti in 38 % manj kot leta 1979, ko je bilo rojstev največ v zadnjih 50 letih, po drugi strani pa 10 % več kot leta 2003, ko je bilo rojstev najmanj. Vsako leto se rodi nekaj več dečkov kot deklic: v Sloveniji je dolgoletno povprečje 106 dečkov na 100 deklic.

Največ otrok se je rodilo materam, starim 30-34 let

Med vsemi otroki, rojenimi v 2021, se jih je največ rodilo materam, starim 30-34 let (36 %). 31 % otrok so rodile matere v starosti 25-29 let in 18 % matere, stare 35-39 let. 158 otrok se je rodilo materam, starim 15-19 let, 30 pa materam, starejšim od 44 let.

Čedalje več žensk v Sloveniji rodi pozneje

Od druge svetovne vojne so bile ob rojstvu prvega otroka povprečno najmlajše tiste, ki so rodile leta 1976: v povprečju so imele 22,7 leta. Po koncu 80. let prejšnjega stoletja pa se je povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka začela dvigovati in v 2019 dosegla najvišjo vrednost. Ta je ostala enaka tudi v 2021: ob rojstvu prvega otroka je znašala 29,6 leta, ob rojstvu vseh otrok pa 31,1 leta. V Sloveniji je bilo v 2021 približno 700.000 mater.

Z leti se spreminjajo tudi najbolj priljubljena imena

Leta 1992 je bilo med takrat rojenimi dečki največ Rokov, leta 2021 pa Filipov. Pri deklicah je bilo leta 1992 največ novorojenk poimenovanih Nina, skoraj 30 let pozneje je bilo najbolj priljubljeno ime Ema.

Število živorojenih na 1.000 prebivalcev malo pod povprečjem EU-27

Leta 2021 je bilo v Sloveniji na 1.000 prebivalcev rojenih 9,0 živorojenega otroka, kar je bilo tik pod povprečjem EU-27 (9,1). Število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev je bilo najmanjše v Italiji (6,8), največje pa na Irskem (11,6).

V družinah manj otrok

V štirih desetletjih se je povečal delež družin brez otrok (z 21 % leta 1981 na 30 % leta 2021) in zmanjšal delež družin z dvema otrokoma ali več. Leta 1981 je dva otroka imela vsaka tretja družina, v 2021 pa vsaka četrta. Povprečno število otrok v družinah z otroki se je zmanjšalo z 1,70 na 1,56.

Stopnja delovne aktivnosti med materami s tremi ali več otroki najvišja v EU-27

Leta 2021 je bila stopnja delovne aktivnosti žensk v Sloveniji 70,7-odstotna; med tistimi brez otrok je bila 64,6-odstotna, kar je bilo blizu povprečja EU-27 (64,5 %). Stopnja delovne aktivnosti je bila najvišja med materami z dvema otrokoma (83,3 %). Med materami z enim otrokom je bila 76,6-odstotna, med tistimi s tremi ali več otroki pa 80,6-odstotna, kar je bilo največ v EU-27.

Na negi za družinskega člana več žensk kot moških

Število primerov bolniške odsotnosti, namenjene negi družinskega člana, narašča: v 2021 jih je bilo za 65 % več kot leta 2000. Največ jih je bilo v 2019 (196.175), najmanj pa v 2006 (91.212). V celotnem obdobju 2000-2021 je bilo zaradi nege družinskega člana bolniško odsotnih več žensk kot moških, vendar se razlika zmanjšuje. Leta 2000 so bile ženske zaradi nege družinskega člana bolniško odsotne v 85 % primerov, leta 2021 pa v 77 % primerov.