O-STA

Položaj upokojencev je treba celovito izboljšati #video

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je včeraj v Predsedniški palači gostila srečanje, na katerem je s sogovorniki spregovorila o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše. Priprava pokojninske reforme mora po mnenju predsednice potekati v sodelovanju med reprezentativnimi upokojenskimi združenji in pristojnimi državnimi institucijami.

Spremembe starostne strukture prebivalstva so dejstvo, medgeneracijska solidarnost, na kateri temelji naš pokojninski sistem, pa je zaradi spreminjanja razmerja med zaposlenimi in upokojenimi pred preizkušnjo. Predsednica opozarja, da je revščina starejših in seveda tudi ostalih skupin prebivalstva nesprejemljiva, zato poziva pristojno ministrstvo in državne institucije, da čim prej začnejo s pripravo ukrepov za izboljšanje položaja upokojencev.

"Moti me, da upokojenci v zadnjem obdobju v javnem diskurzu postajajo definirani samo še kot volilno telo, ki se ga je začelo izkoriščati za populistično lomljenje političnih kopij. Želim, da se upokojence takoj na vseh straneh preneha tako obravnavati. Naša skupna prednostna naloga naj bo preoblikovanje pokojninskega sistema na način, da bo dolgoročno in vzdržno zagotavljal dostojno starost vsem," je ob poudarila predsednica Pirc Musar.

V konstruktivnem pogovoru so se sogovorniki strinjali, da je treba nekatere ukrepe sprejeti takoj. Ministra Mesca je predsednica pozvala k spremembi ureditve dostopa do varstvenega dodatka z odpravo obvezno izjave o premoženju otroka, ki potrjuje, da ne more preživljati starša. Zaradi sedanje obveznosti te izjave namreč veliko starejših, ki imajo sicer izjemno nizke pokojnine, varstvenega dodatka ne dobi. Ob zahtevah za večjo vdovsko pokojnino, ki zdaj znaša 70 odstotkov pokojnine po umrlem zakoncu, pa se je minister Mesec zavezal k pripravi izračuna za primer, da bi upokojencu ob smrti partnerja pripadla vsaj zagotovljena pokojnina, torej v višini 650 evrov. To je ena od možnosti, kako začeti reševati pereč problem, predvsem starejših žensk, ki ostanejo same z nizkimi pokojninami in so najbolj izpostavljene tveganju revščine. S tem bi pomagali približno 10.000 vdovam in nekaj vdovcem.

Odprli pa tudi vprašanje glede izredne uskladitve pokojnin zaradi naraščanja osnovnih življenjskih stroškov. Vlado je k temu 27. 2. 2023 s sklepom pozval Svet zavoda ZPIZ. Predsednica je pristojnega ministra pozvala, naj vlada upokojencem odgovori, kakšne so možnosti za to rešitev, in svojo odločitev tudi utemelji.

Današnjega srečanja so se udeležili minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Frančiška Ćetković, direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo mag. Barbara Kobal Tomc in predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.

VIDEO: https://youtu.be/p72ip3MgdAM FOTO: Bor Slana/STA BESEDILO: J.P. VIR: UPRS