O-STA

Pogoji avkcije enomesečnih zakladnih menic

V oktobru 2001 bo Ministrstvo za finance izvedlo pet avkcij enomesečnih zakladnih menic in sicer 03.10.2001, 10.10.2001, 17.10.2001, 24.10.2001 in 30.10.2001.

Razpisane emisije 22., 23., 24., 25. in 26. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM022021101, RSEZM023081101, RSEZM024151101, RSEZM025221101 in RSEZM026301101 bodo znašale 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo en delovni dan po uspešno izvedeni avkciji.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 12), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka Koper d.d. (05 666 14 79), Banka VIPA d.d. (05 338 53 00), Dolenjska borzno posredniška družba d.o.o. (07 371 82 21), Factor banka d.d. (01 473 76 13), Gorenjska banka d.d. (04 208 42 94), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02), Publikum d.d. (01 433 33 31) in SKB banka d.d. (01 471 50 61).