O-STA

Naslednji teden se pričnejo Zotkine počitniške aktivnosti

ZOTKS bo tako kot vsako leto skupaj s partnerji organizirala številne dogodke

za mladino po celi Sloveniji

Ljubljana, 22. junij 2023 - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s številnimi partnerji že od leta 1967 za mladino organizira poletne raziskovalne tabore, ustvarjalne poletne šole in delavnice s področij naravoslovja in tehnike, v okviru katerih mladi poučno in ustvarjalno preživijo poletne počitnice. Na poletnih aktivnostih pod skupnim nazivom Mladini prijazna znanost udeleženci taborov ne počivajo, saj so dnevi zapolnjeni z ustvarjalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi, mladi pa med novimi prijatelji teorijo iz šolskih klopi v sproščenem vzdušju preverijo v praksi. S tem ZOTKS udeležencem poletnih taborov omogoča pridobivanje dodatnega znanja in razvijanje lastnih sposobnosti.

Med letošnjimi poletnimi počitnicami se bo v različnih slovenskih krajih in mestih - med drugim v Ljubljani, Puconcih, Gornjih Petrovcih, na Rogli, Starem trgu ob Kolpi, v Trenti, Cirkulanah, Markovcih na Goričkem, Naravskih ledinah pod Uršljo goro, ob izviru reke Rižane, Čemšeniku, na Medvedjem Brdu, ter na ljubljanskih fakultetah - Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteti za arhitekturo, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje - odvilo 18 različnih mladinskih raziskovalnih taborov, delavnic in ustvarjalnih poletnih šol z različnih področij, kot so elektronika in robotika, oblikovanja stekla in dekorativna umetnost, kemija, astronomija, biologija, geologija, ekologija, ornitologija, logika, računalništvo, modelarstvo, fotografija, arheologija in etnologija, gradnje in okolja ter arhitekture

Mladinskih raziskovalnih taborov, ustvarjalnih poletnih šol in delavnic, ki jih ZOTKS organizira že več kot 50 let, se udeležuje veliko število otrok. Nekaj svojih počitniških dni bodo preživeli ustvarjalno in raziskovalno ter v družbi sovrstnikov spoznavali številne nove, zanimive teme, raziskovali okolico in ustvarjali. Več informacij o letošnjih taborih se nahaja tukaj. Večinoma so mesta na aktivnostih že zapolnjena, na nekatere aktivnosti pa so prijave še vedno odprte.

≠≠≠

O Zvezi za tehnično kulturo Slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je nevladna in neprofitna organizacija z več kot 75-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike. Zveza je imela pomembno pionirsko vlogo pri uvajanju sodobne računalniške informatike v različne segmente slovenske družbe. Deluje na različnih področjih tehnike, kot so elektronika, robotika, konstruktorstvo in tehnologije obdelave materialov, ter na področju kemije, biologije, modelarstva in kmetijstva. Prizadeva si za dvig priljubljenosti znanosti in tehnike med otroki in mladimi ter za spodbujanje in razvijanje njihove ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega duha.

Program ZOTKS sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad Republike Slovenije za mladino in drugi. Več informacij o organizaciji se nahaja na www.zotks.si.

Dodatne informacije

Helena Lesar

Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Zaloška 65, p. p. 2803

1000 Ljubljana

E-naslov: tabori@zotks.si

Telefon: 01/25 13 727

GSM: 041 585 793