O-STA

Z začetkom počitnic tudi začetek gradnje prizidka CVIU Velenje

22. junij 2023


V Mestni občini Velenje se zavedamo velikih prostorskih težav, ki jih imajo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenju (CVIU Velenje), zato smo rešitve začeli iskati že pred leti. Gradnja prizidka se bo začela takoj po pouku in bo trajala približno eno šolsko leto. Poleg novega prizidka bomo v obstoječem objektu izvedli določena rekonstrukcijska dela in dobavili še nekaj nove opreme. Vrednost investicije brez opreme, ki bo potrebna v prizidku, znaša 2.344.454 evrov, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo letos pridobili 268.858 evrov, drugo leto prejmemo še 317.975 evrov (skupaj 586.833 evrov). K sofinanciranji smo pozvali tudi vse druge občine (Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Ljubno, Rečica ob Savinji, Solčava, Luče, Polzela, Gornji Grad), iz katerih prihajajo varovanci CVIU Velenje in pridobili še dodatna sredstva v višini 519.678 evrov. Mestna občina Velenje bo za gradnjo namenila 1.237.943 evrov.

Vrednost gradbeno obrtnih del znaša 2.264.349 evrov. Za izvedbo pa je bilo izbrano podjetje Esotech, s katerim je že podpisana pogodba. Takoj po zaključku pouka bodo začeli z deli, gradnja pa bo trajala približno eno šolsko leto. Poleg izgradnje prizidka bomo v obstoječem objektu CVIU Velenje izvedli določena rekonstrukcijska dela in dobavili opremo v višini 80.105 evrov, kar pomeni, da vrednost investicije brez opreme, ki bo potrebna v prizidku znaša 2.344.454 evrov. Glavni in odgovorni projektant arhitekturnega projekta in umestitve v prostor je Gregor Gojević. Opremo za prizidek bomo naročili, ko bo izgradnja prizidka zaključena in v vrednost investicije ni prišteta.

S prizidkom bodo uporabniki pridobili kar nekaj za izobraževanje in delo nujnih prostorov v velikosti 640 m2, kar bo omogočalo boljše pogoje za izvajanje pouka in poučevanja športne vzgoje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje