O-STA

Zakon o dolgotrajni oskrbi je sprejet

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.
Poslanke in poslanci na 43. izredni seji Državnega zbora.
Poslanke in poslanci na 43. izredni seji Državnega zbora.

Poslanci so po izglasovanem odložilnem vetu državnega sveta na izredni seji znova potrdili zakon o dolgotrajni oskrbi. Za je glasovalo 52 poslancev, 10 jih je bilo proti, za potrditev je bilo potrebnih 46 glasov. Novi zakon o dolgotrajni oskrbi je nujno potreben, saj smo v Sloveniji starajoča se družba. Osredotoča se na oskrbo na domu, kjer bodo na voljo takšne storitve kot v domovih za starejše. Novi zakon o dolgotrajni oskrbi bo okrepil kakovost in nabor storitev tudi v domovih tako, da bo bivanje tamkajšnjih stanovalcev čim kakovostnejše in povezano z zunanjo skupnostjo. Po trenutni ureditvi nastanjeni v domu plačujejo nastanitev in storitve, po novem zakonu pa bo treba plačati le namestitev.

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDO) predstavlja prvo tovrstno sistemsko in celovito rešitev na področju socialnega varstva, saj ureja tako izvedbeni del storitev kot financiranje področja. "Upravičeno lahko zaključimo, da smo uspeli narediti najbolj pomemben korak na socialnovarstvenem področju v državi doslej," pojasnjuje minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in dodaja, da zakon prihaja kot popolnoma nov steber socialne države.

ZDOsk-1 sicer ureja pravice in storitve, ki jih za osnovna vsakodnevna opravila in vključenost v skupnost potrebuje širša skupina ljudi, ne le starejši. Na izvedbeni ravni se zakon osredotoča na več novih storitev.

Prva v sklopu novih splošno dostopnih pridobitev je vstopna točka. Ta bo zagotovila vse informacije in enostaven dostop do storitev. Vsakdo, ki bo želel priti do katerekoli storitve dolgotrajne oskrbe, bo na vstopnih točkah pri centrih za socialno delo dobil vse informacije, ocenjevanje upravičenosti in vpeljavo v sistem. Vstopna točka bo na voljo tudi prek telefona.

Zakon krepi storitve pomoči na domu, saj si večina upravičencev želi čim dlje ostati doma. Storitve ureja na način, da je uporabniku na voljo vsa pomoč in oskrba, ki bi jo sicer lahko dobil le v instituciji: od pomoči pri oblačenju, hranjenju, uživanju zdravil in drugega.

V Republiki Sloveniji deluje močna javna mreža socialnovarstvenih institucij, v katerih pomembno poslanstvo opravlja strokoven kader. Tudi to področje novi zakon krepi, tako kadrovsko kot storitveno in infrastrukturno. V skladu z določbami novega zakona bodo stanovalke in stanovalci v domovih iz lastnega žepa zdaj krili samo nastavitveni del, solidarnostna blagajna bo poskrbela za celoten obseg socialno-varstvenih storitev.

Institut oskrbovalca družinskega člana bo na voljo družinskim članom, ki bodo za oskrbo prejeli 1.2-kratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji in jim bo na voljo 21 dni dopusta. V tem času bodo oskrbovanci nameščeni v socialno-varstveni ustanovi, ki jim bo nudila enak obseg storitev.

Novost je tudi splošen dostop do storitev e-oskrbe. Elektronska zapestnica je pomembna pridobitev, saj stalno beleži stanje oskrbovanca, v primeru nesreče se poveže s klicnim centrom in aktivira urgentno ekipo. Storitev je na trgu na voljo že zdaj, z novim zakonom postaja brezplačna in splošno dostopna.

Preurejena novost je tudi denarni prejemek, s katerim bo lahko oskrbovanec sam razpolagal in ga porabil za storitve dolgotrajne oskrbe v skladu s svojo odločitvijo.

Poleg izvedbenega dela pa središčna sistemska novost, ki jo uvaja zakon o dolgotrajni oskrbi postaja zagotovljen sistem javnega financiranja. Poleg letnega zagotovljenega proračunskega deleža v višini do 190 milijonov evrov, zakon uvaja tudi sistemski del, v katerega bodo delež prispevali delavci, delodajalci in upokojenci.

Minister za solidarno prihodnost ob sprejetju zakona poudarja, da smo na pragu izgradnje močnega in dostopnega javnega sistema, v katerem dobrobiti, zdravja ter zmožnosti za normalno življenje naših babic, prijateljev in sorodnikov ne odrejajo premiki kapitala na trgu, konkurenca in debelina denarnice, ampak družbena solidarnost. Kot pravi rek: "Vsi za enega, eden za vse."

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo v naslednjih dneh pričelo s pripravo podzakonskih aktov, ki jih bo sooblikovalo z deležniki iz strokovne javnosti in civilne družbe ter medresorsko.

Foto: Matija Sušnik