O-STA

Odlično sodelovanje Agencije za varnost prometa in Zveze društev upokojencev Slovenije

Ljubljana, 26. julij 2023 - V. d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) mag. Simona Felser je na obisku gostila novo predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Zdenko Jan. Sogovornici sta se pogovarjali o tem, kako odlično sodelovanje med AVP in ZDUS z namenom varne mobilnosti starejših še okrepiti in nadgraditi, da bi dosegli kar najširši segment te populacije.

V Sloveniji je bilo konec lanskega leta 384.028 imetnikov vozniških dovoljenj, ki so starejši od 61 let, to je skoraj tretjina od vseh imetnikov (28 %). Od tega jih je bilo kar 784 v skupini nad 90 let. V prihodnjih letih se bo populacija še starala in na cestah bo čedalje večji delež voznikov in voznic v tretjem življenjskem obdobju. Mag. Felser je predstavila povzetek letošnjih delavnic Sožitje, ki se jih je v prvi polovici letošnjega leta udeležilo že skoraj 900 voznic in voznikov. Cilj sodelovanja AVP in ZDUS je okrepljeno medgeneracijsko sodelovanje z namenom višje stopnje varnosti vseh udeležencev v prometu, sta bili enotni mag. Simona Felser in Zdenka Jan.

Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije, Generalno policijsko upravo, DARS, Rdečim križem Slovenije in drugimi, pripravlja projekt "SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU", s katerim izvajamo brezplačne celovite preventivne dogodke oz. usposabljanja za starejše po celi Sloveniji. Letos je bilo do konca junija izvedenih že 21 dogodkov, ki se jih je udeležilo 871 voznic in voznikov. V sezoni 2023/24 je načrtovanih že 38 dogodkov, zainteresirani se lahko prijavijo tukaj: https://www.avp-rs.si/projekt-sozitje-in-predvideni-termini-dogodkov/.

Mag. Simona Felser in Zdenka Jan sta govorili tudi o krepitvi praktične osvežitve vozniškega znanja in spretnosti. AVP poleg projekta Sožitje z društvi upokojencev po vsej državi sodeluje tudi z izvedbo dodatnih dogodkov, kot so osvežitve znanja cestnoprometnih predpisov in predavanja o varni udeležbi v prometu. ZDUS pa na segmentu prometne varnosti starejših sodeluje tudi s šolami vožnje in policijo.

Predsednica ZDUS Jan je predstavila primer dobre prakse s prostovoljnimi vozniki, ki pod okriljem ZDUS poteka na področju Koroške. Po njihovih izkušnjah gre za odlično rešitev za krajše razdalje, ko prostovoljni vozniki nudijo vožnje starejšim osebam, ki same nimajo vozniškega izpita ali svojcev, ki bi jim lahko zagotovili prevoz do zdravnika, trgovine in podobno, predvsem tam, kjer mreža javnega prevoza ni vzpostavljena. Povpraševanje po storitvah prostovoljnega prevoza starejših po podatkih ZDUS narašča.

Srečanju sta se pridružila še podpredsednik ZDUS Željko Kljajić in vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Dragica Sterna Pražnikar.

VEČ INFORMACIJ O POVZROČITELJIH IN POSLEDICAH PROMETNIH NESREČ PO STAROSTNIH SKUPINAH V LETU 2022

Umrli in poškodovani udeleženci po starostnih skupinah v 2022

Starostni razred

Posledice (poškodbe)

Smrt

Huda tel. pošk.

Lažja tel. pošk.

od 0 do 14

1

33

398

od 15 do 17

1

29

305

od 18 do 24

3

90

981

od 25 do 34

6

93

1137

od 35 do 44

12

131

1063

od 45 do 54

14

150

962

od 55 do 64

17

141

779

nad 64

31

195

828

Največ umrlih udeležencev v prometnih nesrečah v letu 2022 je bilo v starostni skupini nad 64. letom starosti - 31 (27 v letu 2021) umrlih. Sledijo starostna skupina od 55. do 64. let - 17 (24 v letu 2021) umrlih ter starostni skupini od 45. do 54. let - 14 (16 v letu 2021) in od 35. do 44. let - 12 (13 v letu 2021) umrlih. Delež umrlih najstarejših udeležencev je v lanskem letu znašal 36 % (24 % v letu 2021), kar je največ do sedaj.

Pri najstarejših udeležencih je bilo tudi največ hudo telesno poškodovanih, največ lažje telesno poškodovanih pa je bilo v starostni skupini med 35. in 44. letom starosti.

Povzročitelji prometnih nesreč po starostnih skupinah v 2022

Starostni razred

Št. povzročenih PN*

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci

Smrt

Huda tel. poškodba

Lažja tel. poškodba

0-14

164

1

20

129

15-17

182

1

13

139

18-24

2312

5

97

1045

25-34

2759

13

101

1140

35-44

2704

9

137

1053

45-54

2392

17

145

876

55-64

2118

13

138

790

65+

2536

27

167

841

* - Pri nekaterih prometnih nesrečah je lahko več povzročiteljev oz. lahko je tudi neznan.

Največ prometnih nesreč v letu 2022 so, prav tako kot že od leta 2018 dalje, povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti in sicer 2.759 (2.668 v letu 2021). Sledi starostna skupina med 35. in 44. letom starosti - 2.704 (2.632 v letu 2021) prometnih nesreč. Največ udeležencev je umrlo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili najstarejši povzročitelji stari nad 64 let - 27 (22 v letu 2021) umrlih. Sledi starostna skupina od 45. do 54. let - 17 (18) umrlih.

V zadnjem obdobju je zaznati povečanje deleža umrlih zaradi povzročiteljev iz dveh najstarejših skupin udeležencev. Delež umrlih zaradi povzročiteljev iz starostne skupine nad 64 let starosti, se je povečal iz 14 % leta 2017 na 31 % v letu 2022. Tudi delež v starostni skupini od 55. do 64 let, se je povečal in sicer iz 9 % v letu 2017 na 15 % v letu 2022. Največji padec v istem obdobju beležimo pri starostni skupini od 25. do 34. let starosti, saj je delež padel iz 28 % v letu 2017 na 15 % v letu 2022.

Foto: AVP