O-STA

Na Kardeljevem trgu urejamo pločnik in kolesarsko stezo

Pričenjamo z ureditvijo pločnika in kolesarske steze na Kardeljevem trgu. Na ta način bomo najbolj ranljivim skupinam v prometu, pešcem in kolesarjem, omogočili dodatno varnost. Zaradi del bo predvidoma od četrtka, 31. avgusta, do 15. septembra prihajalo do delnih zapor na Kardeljevem trg; in sicer na javni poti, ki vodi mimo stanovanjskega bloka Kardeljev trg 11. Z investicijo bomo predvidoma zaključili v mesecu septembru.

V sklopu ureditve pločnika in kolesarske steze na Kardeljevem trgu bomo v skupni dolžini 160 metrov uredili tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo ter opremili cestišče s horizontalno in vertikalno signalizacijo.

Zaradi del je zaprt tudi del parkirišča, kjer bodo potekala dela. Vse stanovalce in obiskovalce Kardeljevega trga pozivamo, da v označenem delu parkirišč ne parkirajo.

Hvala za razumevanje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje