O-STA

Rezultati 100. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 42 avkcije šestmesečnih zakladnih menic - POPRAVEK

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

100. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

42. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 22.08.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 100. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM100301106 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.394.904 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 99,083. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,40%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,225 in 99,022 (obrestna mera od 2,87% do 3,63% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 100. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 30.11.2006.

Razpisana emisija 42. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM042220207 je znašala 7.000.010.000 SIT oziroma 700.001 lot v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.925.770 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,325. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,37%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,400 in 98,189 (obrestna mera od 1,19% do 3,65% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 42. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 22.02.2007.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 26.09.2006, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 24.10.2006.