O-STA

Podjetja in organizacije, pozor! Zadnji čas za prijavo na brezplačna izobraževanja SmartMOVE za pametno upravljanje mobilnosti

Kaj lahko storite delodajalci in zaposleni za doseganje bolj trajnostne mobilnosti?

CIKEL BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVANJ SmartMOVE

11. oktobra 2023 se pričenja cikel brezplačnih izobraževanj, na katerih bodo izjemni strokovnjaki z različnih področij na dinamičen način in s pomočjo primerov predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imate delodajalci in zaposleni, da pripomorete k bolj trajnostni mobilnosti, ki je ključnega pomena za zeleni prehod!

11. 10. 2023

webinar

Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih

25. 10. 2023

webinar

Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila

08. 11. 2023

webinar

Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje

22. 11. 2023

webinar

Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih

18. 01. 2023

v živo

Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Vsi webinarji potekajo od 9.00 do 10.15, medtem ko se bo izobraževanje v živo odvilo med 10. in 12. uro. Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi.

Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.

Za več informacij obiščite www.smart-move.si ali www.zds.si.

OPISI IZOBRAŽEVANJ

Webinar: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih

Datum : 11.10.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00 - 10.00

Kratek opis: Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in ustanovah, hkrati pa spodbujajo kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Predavatelji:

· Klemen Gostič (Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije RRA LUR)

· Rok Vodopivec (Ljubljanski urbanistični zavod LUZ)

· dr. Aidan Cerar (IPoP - Inštitut za politike prostora).

Moderator: Lan Wudler, Združenje delodajalcev Slovenije

Webinar: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila

Datum : 25.10.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00 - 10.15

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju bodo predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

Webinar: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje

Datum: 8.11.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00-10.15

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

Webinar: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih

Datum: 22.11.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00-10.15

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

V živo: Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Datum : 18.1.2024 ob 10.00

Trajanje : 10.00-12.00

Na izobraževanju bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Izobraževanje bo potekalo v živo, več podrobnosti pa bomo objavili v drugi polovici oktobra.

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine izobraževanj je odgovoren izključno ZDS kot partner projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.