O-STA

Pogoji 101. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 39. avkcije dvanjastmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

101. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in

39. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v torek, 26.09.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 101. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM101281206 in z ISIN kodo SI 0002604609 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 39. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM039270907 in z ISIN kodo SI 0002604617 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 28.09.2006.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 101. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.12.2006, in 39. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.09.2007.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih primarnih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), Probanka d.d. (02 252 55 38) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 30, 01/369 64 32, 01/369 64 26, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: aleksandra.cernjac@mf-rs.si, mateja.plevel@mf-rs.si, martina.sustar@mf-rs.si , spletna in WAP stran: http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.