O-STA

Diseminacijski dogodek v okviru projekta I.D.E.A. - Promocija digitalnega poslovanja in uporabniška izkušnja

I.D.E.A. - Internationalization and Digitalization European Approach, Project n.: 2021-1-SI01-KA220-ADU-000033574

Datum dogodka: 30. 11. 2023 ob 13.00

Lokacija: UP Fakulteta za turistične študije, Portorož

AGENDA

1. Uvodni pozdrav: Aleksandra Brezovec in Anita Trnavčević

2. Predstavitev IDEA projekta: Anita Trnavčević

3. Predstavitev v projektu razvitih gradiv

- Scenarija: Aleksandra Brezovec, Anita Trnavčević

- TV programa: Aleksandra Brezovec, Anita Trnavčević

4. Razprava in povratna informacija udeležencev

5. Mreženje in odprtje razstave Veriga blokov: Inovacija ali nova iluzija uporabniške izkušnje v turizmu; Galerija Avla Turistice

Namen I.D.E.A. projekta je v populaciji malih in srednje velikih podjetjih v referenčnih kontekstih transnacionalnih partnerjev povečati dragocene spretnosti in znanja digitalnega, medkulturnega mednarodnega poslovnega upravljanja. Projekt temelji na sistemski viziji organizacijske/upravljalske, komercialne, relacijske in trženjske narave, ki je funkcionalna za definiranje pravilnega in trajnostnega strateškega načrtovanja mednarodne digitalne projekcije podjetij, in je odgovor na močno občuteno potrebo po vstopu, razvoju in delovanju v mednarodnih poslovnih krogih. Projekt financira Erasmus+ Programme.