O-STA

Diseminacija digitalnega poslovanja s projektom I.D.E.A.

Projekt IDEA

V četrtek, 30. novembra 2023 sta Fakulteta za management in Fakulteta za turistične študije Univerze na Primorskem, partnerici v projektu IDEA, izvedli diseminacijski dogodek.

Prof. dr. Anita Trnavčević, vodja projekta na UP, je predstavila projekt in izpostavila namen, cilje ter predvsem rezultate projekta. Izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec je predstavila vsebine, namenjene usposabljanju zaposlenih v malih in srednje velikih podjetjih. Prikazala je televizijski program, ki je nastal v času projekta, ter dva scenarija, ki se nanašata na inoviranje poslovnega modela v smeri digitalne internacionaliacije. Prof. dr. Roberto Biloslavo pa je predstavil Smernice za digitalno internacionalizacijo skupaj z orodjem IDEA platno, ki je bilo razvito za potrebe projekta.

Osnovna zamisel projekta, da se usposobi trenerje (coache) in ti postanejo trenerji (coachi) v podjetjih, je vzbudila zanimanje prisotnih. Razprava na koncu predstavitev je pokazala tako prednosti tega projekta kot tudi možnosti za uporabo materialov v podjetjih. Udeleženci so izpostavili uporabnost rezultatov projekta, saj "je zbrano vse na enem mestu in nam ni treba pošiljat zaposlenih na vsak tečaj posebej". Vrednost so udeleženci videli tudi v podpori oblikovanju organizacijske kulture. "Najlažje je pošiljati delavce ven na tečaje, a to za podjetje nima optimalnega učinka. Če pa imaš orodje za interno rabo, z njim usposobiš in hkrati motiviraš zaposlene za digitalizacijo in internacionalizacijo. S tem spremeniš organizacijsko kulturo in dvigneš konkurenčnost."

Udeležencem je bilo všeč, da "tečaj omogoča pridobivanje blockchain bedžev, ki jih lahko uporabimo za promocijo na socialnih omrežjih". Študenti pa bi si želeli učenje in preverjanje znanja skozi scenarije, kar bi bilo dobrodošlo tudi med študijem.

Udeleženci so opozorili na poimenovanje 'TV program', saj zavede posameznika v smislu pričakovanja redne oddaje na sporedu televizije in da bodo vsebine v več delih. To opoozorilo bo koristno pri snovanju novih projektov.