O-STA

Shaw je objavil namero o pridružitvi podjetju Toshiba Corporation v prevzemu Westinghousa

Shaw bo organiziral klicno konferenco na temo načrtovanega prevzema, ki bo ob 9:00 dostopna na Shawovi spletni strani shawgrp.com

BATON ROUGE, La. - (BUSINESS WIRE) - 4. oktober 2006 - Shaw Group Inc. (NYSE: SGR):

- Shaw bo za 1,08 milijarde dolarjev prevzel 20-odstotni delež Westinghouse Acquisition Companies

- Shaw bo 1,08 milijarde dolarjev zbral prek zaprte prodaje omejenih regresnih obveznic v japonskih jenih

- Shaw bo z Westinghousom podpisal tržno pogodbo o jedrskih storitvah

- Shaw bo povečal svojo obnavljajočo se kreditno linijo

Družba Shaw Group Inc. (NYSE: SGR) je danes sporočila, da se bo prek hčerinske družbe za poseben namen prevzema, ki je v njeni lasti, Nuclear Energy Holdings, L.L.C. (v nadaljevanju NEH), s podjetjem Toshiba Corporation (v nadaljevanju Toshiba) združila v prevzemu podjetja Westinghouse Electric Company (v nadaljevanju Westinghouse). V začetku leta je bila Toshiba izbrana za najboljšega ponudnika za prevzem Westinghousa od British Nuclear Fuels Limited za 5,4 milijarde dolarjev. Toshiba je za namen prevzema ustvarila dve podjetji (ZDA entiteto in VB entiteto, ki skupaj tvorita "Westinghouse Acquisition Companies"). Po sklenitvi dogovora, do katerega naj bi prišlo v oktobru 2006, bo imela Toshiba v lasti 77% vsakega od prevzemnih podjetij Westinghousa, NEH 20% in Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd (v nadaljevanju IHI) 3%. NEH-ovo sodelovanje v tej transakciji je pogojeno z uspešnim in pravočasnim financiranjem prek obveznic in z drugimi standardnimi pogoji za sklenitev dogovora.

NEH namerava prevzem financirati s sredstvi, ki jih skuša zbrati prek zaprte prodaje obveznic v japonskih jenih (v nadaljevanju obveznic) z glavnico v vrednosti približno 1,08 milijarde dolarjev, ki jih trenutno tržijo na Japonskem in zunaj ZDA. Te omejene regresne obveznice imajo čas do dospetja približno 6,5 let. V povezavi s prevzemom bo imel NEH pred dospelostjo obveznic opcijo prodaje vseh 20 % ali manj svojega lastništva Westinghouse Acquisition Companies Toshibi. Obveznice bodo zavarovane s premoženjem in 100 % deležem članstva v NEH-u, z njegovimi delnicami v Westinghouse Acquisition Companies skupaj s pripadajočo Toshibovo opcijo, s 36 milijoni dolarjev vrednim akreditivom Shawa v korist NEH-a ("Principal LC") in z Interest LC-ji (opisanimi spodaj). Shaw ne bo imel pravice do povračila obveznic. V povezavi z zavarovanjem obveznic bo Shaw ustvaril enega ali več akreditivov v korist NEH-a ("Interest LC") v skupnem znesku, ki bo pokril izplačevanje obresti iz obveznic za določeno obdobje in nekatere druge stroške. Prvi Interest LC naj bi bil vreden približno 91 milijonov dolarjev in bi pokril obresti do začetka opcijskega obdobja, vendar bo natančna vsota odvisna od kuponske stopnje obveznic v jenih. Shaw v korist NEH-a ali NEH-u razen Principal LC-ja in Interest LC-jev ob prenosu obveznic ni dolžan priskrbeti drugih akreditivov ali gotovine.

Poleg tega bo Shaw v povezavi s transakcijo Westinghouse podpisal dogovor o tržnem sodelovanju, na podlagi katerega bo imel Shaw eksluzivne prednosti za izvajanje inženiringa, nabave in gradbenih storitev na prihodnjih Westinghouse AP 1000 jedrskih elektrarnah, ter druge komercialne prednosti, kot je dobava cevovodov za te enote. Westighouse tehnologija tvori bazo za 63 od 104 reaktorjev z licenco v ZDA in za približno polovico teh po vsem svetu. AP1000 pasivni dizajn III. generacije je pridobil certifikat za dizajn Jedrske regulatorne komisije ZDA in je trenutna tehnološka izbira za 10 novih enot v ZDA. Westinghouse in Shaw sta konzorcijska partnerja v predlogu za uporabo AP1000 tehnologije pri 4 novih reaktorjih, ki naj bi jih zgradili na Kitajskem. Shaw je bil v vlogi arhitekta-inženirja pri 17 jedrskih enotah in trenutno za oblasti Tennessee Valleyja končuje gradnjo za ponovno otvoritev Browns Ferry Unit 1 v Alabami.

Shawju so posojilodajalci odobrili dopolnitev obnovljivega kredita, na podlagi katere bo lahko investiral v Westinghouse in kredit povečal s 750 milijonov dolarjev do milijarde dolarjev. Podjetje na podlagi tega dopolnila pričakuje dodatnih 100 milijonov dolarjev, s čimer bi obstoječi kredit povišalo na 850 milijonov dolarjev. Ker gre za izjemno velik kredit, bo ta na podlagi dopolnila na voljo v obliki akreditivov, do 525 milijonov dolarjev bo na razpolago za posojila obnovljivih kreditov in finančnih akreditivov do 30. novembra 2007, 425 milijonov dolarjev pa bo na voljo po tem datumu. Dopolnilo in povečanje bosta začela veljati ob sklenitvi Westinghouse transakcije.

Obveznice, opisane zgoraj, ne bodo oz. niso bile registrirane pod ameriškim Zakonom o vrednostnih papirjih iz l. 1993 in se jih ne sme prodajati oz. prodati v ZDA brez registracije ali v obliki, ki je registracije oproščena.

Toshiba, v svetu vodilno podjetje na področju visoke tehnologije, je proizvajalec raznovrstnih proizvodov in ponudnik naprednih elektronskih in električnih sistemov in opreme na področju informacij in komunikacij, digitalnih potrošniških izdelkov, elektronskih naprav in komponent, ojačevalnih sistemov, sistemov za industrijsko in socialno infrastrukturo in gospodinjskih naprav. Po svojem srednjeročnem poslovnem načrtu Toshiba promovira iniciative za trajnostno rast, ki bodo zagotovile trajni razvoj visoko donosne skupine podjetij, dejavne tako v poslih z visoko rastjo kot v poslih s stabilno rastjo. Toshiba ima po vsem svetu 172.000 zaposlenih in dosega letno prodajo več kot 54 milijard dolarjev. Spletno stran Toshibe lahko obiščete na www.toshiba.co.jp/index.htm

Podjetje IHI je bilo ustanovljeno leta 1853 in je eno vodilnih podjetij na Japonskem v proizvodnji težke industrije. Dejavno je na tako raznolikih področjih, kot so izdelava letalskih motorjev, gradnja jedrskih elektrarn in gradnja ladij. Toshiba in IHI že dolgo poslovno sodelujeta, še zlasti na področju jedrskih elektrarn. IHI je izdelal in dobavil tlačnike reaktorja za vse BWR jedrske sisteme na Japonskem, pri katerih je bila Toshiba glavni pogodbenik. Toshiba bo še naprej gradila na poslovnih odnosih z IHI-jem v želji, da bi se le to razširilo tudi na svetovni trg.

Westinghouse Electric Company je na čelu podjetij za jedrsko energijo in je vodilni dobavitelj izdelkov in tehnologij za jedrske elektrarne po vsem svetu. Danes na tehnologiji Westinghousa temelji približno polovica delujočih jedrskih elektrarn na svetu.

Shaw se bo o načrtovanem prevzemu 20 % deleža Westinghousa pogovarjal na klicni konferenci. Konferenca naj bi se zgodila danes, v sredo 4. oktobra, ob 9:00. Klic boste lahko na spletu spremljali v živo na strani Odnosi z investitorji Shawjeve spletne strani www.shawgrp.com. Posnetek konference bo na spletni strani podjetja na voljo uro po končanem klicu. Posnetek lahko slišite tudi, če zavrtite (800) 633-8284 in uporabite rezervacijsko številko: 2130-5981 ali pa, če posnetek snamete s spletne strani Shawa.

Shaw Group Inc. je v svetu vodilni dobavitelj inženirskih, posredovalnih, gradbenih, tehnoloških, vzdrževalnih, proizvajalnih, svetovalnih in menedžerskih storitev za vlade in zasebni sektor na energijskih, kemijskih, okoljskih, infrastrukturnih trgih in na trgih za nujen odziv. Podjetje Shaw, ki ima sedež v Baton Rougu v Louisiani, dosega letni dohodek v višini 4 milijarde dolarjev, v svojih poslovalnicah v Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi, Bližnjem vzhodu in v Azijsko-pacifiški regiji pa zaposluje približno 22.000 ljudi. Za več informacij prosimo obiščite Shawjevo spletno stran na naslovu www.shawgrp.com.

Zaščitni zakon Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995 nudi "varni pristan" za nekatere, v prihodnost usmerjene izjave. Izjave v tem sporočilu, ki niso zgodovinska dejstva (vključujoč, brez omejitev, izjave, da podjetje ali njegovo vodstvo "meni", "pričakuje", "domneva", "načrtuje" in druge podobne izjave) in izjave povezane z dohodki, zaslužki, rezervami ali z drugimi finančnimi informacijami in rezultati, so v prihodnost usmerjene izjave, ki temeljijo na trenutnih pričakovanjih in domnevah podjetja glede razvoja dogodkov v prihodnosti in možnega vpliva teh dogodkov na podjetje samo. Ni mogoče zagotoviti, da bo razvoj dogodkov, ki bo vplival na podjetje, obrodil rezultate, kakršne podjetje pričakuje. Te v prihodnost usmerjene izjave so polne tveganj in negotovosti (nekaterih ni mogoče nadzirati), ter domnev in so odvisne od sprememb, do katerih lahko pride zaradi različnih dejavnikov. Če bi se eno ali več teh tveganj uresničilo, ali pa bi se katera koli od naših domnev izkazala za neresnično, bi se dejanski rezultati lahko razlikovali od tistih, nakazanih v v prihodnost usmerjenih izjavah. Podjetje v prihodnost usmerjenih izjav na podlagi novih informacij ali podobnega ni dolžno javno posodabljati ali spreminjati. Opis tveganj in negotovosti, zaradi katerih bi se dejanski rezultati lahko znatno razlikovali od rezultatov, nakazanih v v prihodnost usmerjenih izjavah, lahko najdete v poročilih podjetja in v izjavah za registracijo, vloženih pri Komisiji za vrednostne papirje (Securities and Exchange Commission), v obrazcih 10-K in 10-Q ter na spletni strani podjetja pod naslovom "V prihodnost usmerjene izjave". Ti dokumenti so na voljo tudi pri Komisiji za vrednostne papirje ali na Shawjevem oddelku Odnosi z investitorji. Za več informacij o podjetju in o njegovih občasnih obvestilih obiščite www.shawgrp.com.

The Shaw Group Inc.

Chris D. Sammons,

225-932-2546