O-STA

Shaw je objavil ceno omejenih regresnih obveznic v vrednosti 128.98 milijard JPY

Z obveznicami v vrednosti 128.98 milijard JPY (1.08 milijard ameriških dolarjev) bo Shaw financiral nakup 20 % deleža v Westinghouse Acquisition Companies

BATON ROUGE, La. - (BUSINESS WIRE) - 10. oktober 2006 - Od podjetja Shaw Group Inc. (NYSE:SGR) smo danes izvedeli, da je njegovo hčerinsko podjetje, Nuclear Energy Holdings, L.L.C. (NEH), ki je v celoti v njegovi lasti, postavilo ceno zasebni ponudbi v japonskih jenih izraženih omejenih regresnih obveznic v vrednosti 128.98 milijard JPY, ki jih tržijo investitorjem na Japonskem in drugod zunaj ZDA in s katerimi bodo financirali že najavljen prevzem 20 % deleža Westinghouse Acquisition Companies. Obveznice bodo izdane v dveh tranšah, v tranši z variabilno obrestno mero in tranši s fiksno stopnjo, datum dospelosti obveznic pa je 15. marec 2013. 78.00 milijard JPY (približno 653 milijonov dolarjev) vredna tranša z variabilno stopnjo bo izdana z variabilno kuponsko stopnjo v višini 0.70 % nad šestmesečno Jen LIBOR stopnjo. NEH je sklenil ločeno hedging transakcijo, ki fiksira stroške obresti obveznic z variabilno stopnjo. Tranša s fiksno stopnjo v vrednosti 50.98 milijard JPY (približno 427 milijonov dolarjev) bo izdana s kuponsko stopnjo v višini 2.20 %. Posel z obveznicami naj bi sklenili v petek, 13. oktobra 2006, skladno s standardnimi pogoji za sklepanje poslov.

Kot je Shaw že objavil v sporočilu za javnost iz 4. oktobra 2006, bodo omejene regresne obveznice zavarovane s premoženjem in s 100 % deležem članstva v NEH-u, z njegovimi delnicami v Westinghouse Acquisition Companies skupaj s pripadajočo Toshibovo opcijo, s 36 milijoni dolarjev vrednim akreditivom Shawa v korist NEH-a ("Principal LC") in z akreditivom za zavarovanje plačila obresti iz obveznic ("Interest LC"). Prvi Interest LC-ji (prej ocenjeni na približno 91 milijonov dolarjev), bodo zdaj vredni približno 113 milijonov dolarjev, v to vrednost pa je zdaj vključeno tudi približno 14 milijonov dolarjev zadržane davčne rezerve.

NEH bo donose iz obveznic in še približno 30 milijonov dolarjev gotovine porabil za nakup 20 % deleža v Westinghouse Acquisition Companies. Zaradi razmer na trgu bo efektivna obrestna mera iz obveznic malce višja, kot je bilo sprva ocenjeno. Kot že omenjeno, Shaw pričakuje, da bo do transakcije Westinghouse Acquisition Companies prišlo v oktobru 2006, skladno s standardnimi pogoji za sklepanje poslov. Shaw ocenjuje, da bodo njegovi stroški za prevzemno transakcijo, vključno s ponudbo obveznic, dosegli približno 20 milijonov dolarjev. Če do prevzema ne bi prišlo, bi NEH poplačal donose delničarjem in preklical spremljajoče transakcije, pri čemer bi utrpel dodatne stroške.

To obvestilo ni ne ponudba ne nagovor k ponudbi za nakup vrednostnih papirjev. Vrednostni papirji ne bodo registrirani pod ameriškim Zakonom o vrednostnih papirjih ali podobnim državnim zaščitnim zakonom in se jih ne sme ponujati oz. prodajati v ZDA brez registracije ali v obliki, ki je registracije pod Zaščitnim zakonom oproščena.

Shaw Group Inc. je v svetu vodilni dobavitelj inženirskih, posredovalnih, gradbenih, tehnoloških, vzdrževalnih, proizvajalnih, svetovalnih in menedžerskih storitev za vlade in zasebni sektor na energijskih, kemijskih, okoljskih, infrastrukturnih trgih in na trgih za nujen odziv. Podjetje Shaw, ki ima sedež v Baton Rougu v Louisiani, dosega letni dohodek v višini 4 milijard dolarjev, v svojih poslovalnicah v Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi, Bližnjem vzhodu in v azijsko-pacifiški regiji pa zaposluje približno 22.000 ljudi. Za več informacij prosimo obiščite Shawjevo spletno stran na naslovu www.shawgrp.com.

Zaščitni zakon Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995 nudi "varni pristan" za nekatere, v prihodnost usmerjene izjave. Izjave v tem sporočilu, ki niso zgodovinska dejstva (vključujoč, brez omejitev, izjave, da podjetje ali njegovo vodstvo "meni", "pričakuje", "domneva", "načrtuje" in druge podobne izjave) in izjave povezane z dohodki, zaslužki, rezervami ali z drugimi finančnimi informacijami in rezultati, so v prihodnost usmerjene izjave, ki temeljijo na trenutnih pričakovanjih in domnevah podjetja glede razvoja dogodkov v prihodnosti in možnega vpliva teh dogodkov na podjetje samo. Ni mogoče zagotoviti, da bo razvoj dogodkov, ki bo vplival na podjetje, obrodil rezultate, kakršne podjetje pričakuje. Te v prihodnost usmerjene izjave so polne tveganj in negotovosti (nekaterih ni mogoče nadzirati), ter domnev in so odvisne od sprememb, do katerih lahko pride zaradi različnih dejavnikov. Če bi se eno ali več teh tveganj uresničilo, ali pa bi se katera koli od naših domnev izkazala za neresnično, bi se dejanski rezultati lahko razlikovali od tistih, nakazanih v v prihodnost usmerjenih izjavah. Podjetje v prihodnost usmerjenih izjav na podlagi novih informacij ali podobnega ni dolžno javno posodabljati ali spreminjati. Opis tveganj in negotovosti, zaradi katerih bi se dejanski rezultati lahko znatno razlikovali od rezultatov, nakazanih v v prihodnost usmerjenih izjavah, lahko najdete v poročilih podjetja in v izjavah za registracijo, vloženih pri Komisiji za vrednostne papirje (Securities and Exchange Commission), v obrazcih 10-K in 10-Q ter na spletni strani podjetja pod naslovom "V prihodnost usmerjene izjave". Ti dokumenti so na voljo tudi pri Komisiji za vrednostne papirje ali na Shawjevem oddelku Odnosi z investitorji. Za več informacij o podjetju in o njegovih občasnih obvestilih obiščite www.shawgrp.com.

The Shaw Group Inc., Baton Rouge

Vice President, Investor Relations

& Corporate Communications:

Chris D. Sammons,

225-932-2546